استاد فیروز فیروزنیا

فیروز فیروزنیا

زندگی نامه

زاد روز: 1/1/1320 خورشیدی- مشهد- خراسان

لیسانس مهندسی عمومی- دانشکده فنٌی آبادان- 1344

فوق لیسانس مدیریت: مرکز مطالعات مدیریت ایران ( وابسته به دانشگاه هاروارد)- 1351

پیشنه کار:1344-1350

دبیر آموزش های فنٌی- هنرستان صنعتی شرکت ملٌی نفت ایران- آبادان-1344-1345

دبیر ارشد آموزش فنٌی- هنرستان صنعتی شرکت ملٌی نفت ایران- آبادان-1346-1348

رییس آموزش (دایره) سرپرستی- اداره آموزش شرکت ملٌی نفت ایران در حوزه قرارداد- 1348-1349

رییس بخش آموزش مدیریت – اداره آموزش شرکت ملٌی نفت ایران در حوزه قرارداد- 1349-  1350

ترجمه ها و نوشته در این دوران:

قوانین اوٌل و دوٌم ترمودینامیک– ترجمه از انگلیسی- انتشارات اداره آموزش شرکت ملٌی نفت ایران  1345

بخار و سیستم های دو فاز– ترجمه از انگلیسی- انتشارات اداره آموزش شرکت ملٌی نفت ایران  -1346

مصالح صنعتی– تالیف- انتشارات اداره آموزش شرکت ملٌی نفت ایران    1347

تدوبن متن های آموزشی برای دوره های کوتاه مدت آموزش سرپرستان ومدیران – اداره آموزش شرکت ملٌی نفت ایران  1348- 1349

تدوین متن های آموزشی دوره کوتاه مدت” راه های علمی  ریشه یابی و حل مشکل ها و تصمیم گیری”- اداره آموزش شرکت ملٌی نفت ایران- 1349-1350

پیشینه کار1352-1358

عضو هیات علمی ( آموزشیار) دانشکده علوم انسانی و هنرها- دانشگاه آزاد ایران- 1352-1358

رییس اداره آموزش و تامین نیروی انسانی- دانشگاه آزاد ایران- 1352-1355

معاون امور اجرایی، دانشجویی و پرسنلی ( امور عملیاتی)- دانشگاه آزاد ایران- 1355- اردیبهشت 1358

ترجمه ها و نوشته در این دوران:

مانی: ترجمه بخشی از کتاب “مانی  نوشته گ. ویدن گرن)- انتشارات دانشگاه آراد ایران- 1355

ایلام، باز یابی تمدنی گمشده- ترجمه از انگلیسی- اثر و. هینتس- انتشارات دانشگاه آزاد ایران- 1357

پیشینه کار– 1358-1364

پایه گزاری و کار در شرکت تشک سازی پارس خواب- 1358-1364

همکاری پاره وقت با موسسه جغرافیایی و کارتو گرافی سحاب برای تهیه متن اطلس 14 جلدی هنر ایران در دوران اسلامی- 1358-1364

ترجمه ها و نوشته در این دوران:

ایران سراب قدرت ترجمه از انگلیسی- اثر ر. گراهام- انتشارات کتاب سحاب-1358

مکزیک در آتش– ترجمه از انگلیسی- اثر جان رید- انتشارات اندیشه – 1361

گرانادا، آزادی برای چه کس؟ ترجمه از انگیسی- اثر دفتر پژوهشی آمریکای لاتین- انتشارات اندیشه-1363

ترجمه مجموعه ای از مقاله های پژوهشگران در رابطه با هنر های کتاب آرایی، فلز کاری، سفال سازی، کاشی کاری و لعاب کاری، سنگ تراشی، منبت کاری – دست نویس این متن ها در آرشیو موسسه سحاب در تهران است و از جمله اسنادی است که بر اساس نظر روانشاد استاد عباس سحاب باید دستمایه نویسندگان بخش های مختلف اطلس هنر ایران در دوران اسلامی قرار گیرد.

پیشینه کار– 1365-1398

مهاجرت به آمریکا- سکونت در نیویورک  1365-1390

مسول امور مالی و اعتبارات- شرکت فرش احمد مومنی- 1365-1367

مسول امور اعتبارات مشتریان- شرکت فرش نوری و پسران-1367-1370

معاون عملیاتی- شرکت فرش نوری و پسران-1370-1376

معاون امور تحقیق و توسعه- شرکت صنایع نوریسن-1376 تا 1398

ترجمه ها و نوشته در این دوران:

بابی یار– ترجمه از انگلیسی- اثر و. آناتولی- انتشارات اندیشه-1376

سیک ها و آیین آنان– ترجمه از انگلیسی- انتشارات اندیشه-1380

کارهای نا تمام:

باز آموزی نیم آموخته ها از آثار: فردوسی، مولوی، حافظ ، سعدی، نظامی   . ز گهواره تا …….

پژوهشی – نه چندان عالمانه- در باره پیروز سوم و سر نوشت او در چین- 1378-تا   1395

برداشتی از استوره قیام کاوه  با نام ” چنین است آیین پیوند و کین”

تهیه متن و ایراد 14 گفتار در رابطه با پند آموزی از شاهنامه- 1387-؟؟؟

پژوهش ، تهیه متن و گفتاری در باره زمانه و معا صران خیام.

1392 تا زمان حال- تهیه وایراد گفتارهایی 30 تا 45 دقیقه ای در رابطه با اساتیر ایران با تکیه بر شاهنامه در نشست های هقتگی انجمن فرهنگی پروین در نییو یورک

1389 تا زمان حال- باز خوانی شاهنامه با استفاده از نوشتارها ی روشنگرانه استادان شاهنامه پژوه در نشست های ماهانه چند خانواده انگشت شمار ( خانواده خود من یکی از بنیان گزاران این نشست ها است)- در نیویورک

و این هم سخن پایانی:

هنوز فرق الف را ز ب ندانسته     به خویش غره شدستم که دانشی مردم!

این فرتور مربوط به 4 آبان 1356 است. در حیاط کاخ گلستان گرفته شده است.من نفر دوم از سمت راست هستم.نفر چهارم خانم دکتر معین ( دختر استاد روانشاد معین) و آنکه کنار آن خانم ایستاده (نفر پنجم) دکتر امیر (عبدالرحیم) احمدی رییس دانشگاه آزاد ایران است که اکنون بیمار و تلخکام در کانادا است.

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: