هومر آبرامیان

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]

پیشینه ی فرهنگی هومر آبرامیان

هومر آبرامیان در سال 1317 خورشیدی در یک خانواده ی آشوری در شهر زیبای همدان پا به هستی گذاشت. پس از پایان چرخه ی آموزشی کار راهسازی را برگزید تا هم در آغوش آسمان و زمین و کوه و جنگل و رود و کویر باشد و هم شباهنگام بدور از غوغای شهر به پژوهش در ژرفاهای فرهنگ ایران بپردازد. از همان نوجوانی جانش با فرهنگ و ادب ایرانزمین گره خورد و به شاهنامه ی فردوسی و گاتهای زرتشت و اساتیر ایران دل بستگی بسیار ویژه پیدا کرد.

کار نوشتن را در نیمه ی راه زندگی با نگاهی هستی شناسانه به نمادهای سه گانه ی ( سر آدمی – بال شاهین – و پیکر تنومند گاو) در تندیس با شکوه « گاو بالدار» آغاز کرد، نبیگی که پیش از خلالوش اسلامی در تهران بچاپ رسید و در همان نخستین ماههای پس از چاپ نایاب شد .

برگردان « تاریخ ادبیات آشوری» بزبان پارسی و « آشور از آغاز تا امروز» باز هم بزبان پارسی دو نوشتار کلانی بودند که گرفتار انقلاب اسلامی شده و در کنار بسیاری از دیگر نوشته ها از میان رفتند.

پس از روی کار آمدن ملاکراسی در ایران، رشته نوشتارهایی در نشاندادن چهره ی راستین اسلام ناب محمدی و حکومتِ ننگین دامن اسلامی نوشت و با نام سپنجی (مستعار ) هُرمُز رَسام در هفته نامه «گام» در سیدنی – استرالیا بچاپ رسانید.

در سال 1987 وزارت اطلاعات رژیم اسلامی هرمز رسام را شناسایی و هومر آبرامیان پس از سه سال گریز و دربدری توانست با همکاری همان رسانه و چند سازمان سیاسی دیگر با پشت سر گذاشتن همه دارو ندار خود به استرالیا پناهنده شود.

کارنامه ی فرهنگی

اجرای یک رشته برنامه های پیگیر در رادیو «پیام پارس» زیر نام (کندوکاوی در شاهنامه)

بنیادگذاری «بنیاد فرهنگ ایران در استرالیا» در سال 1992 در سیدنی

The Persian Cultural Foundation of Australia

این بنیاد در راستای پاسداری از ارزشهای فرهنگ ایرانشهری و گرامیداشت آیینهای ایرانی بنیاد گذاری شد و چندین همایش بزرگ ایرانشناسی را یکی پس از دیگری به اجرا درآورد .

(1 برگزاری «جشن مهرگان» در سال 1992 در تالار بزرگ دانشگاه نیوساوت ولز University of New South Wales

(2 جشنواره ی بزرگ فرهنگ ایران « مهرگان » در سال 1994

کار برنامه ریزی برای برپایی این جشنوارۀ بزرگ فرهنگی از سال 1992 بی درنگ پس از پایان کار جشن مهرگان آغاز شد و پس از دوسال کار و کوشش شبانه روزی شمار بزرگی از همکاران، سر انجام در ماه اکتبر سال 1994 به اجرا در آمد .

این جشنواره که ازسوی همه ی فرزانگان میهمان بزرگترین رخداد فرهنگی در برون از مرزهای میهن نام گرفت از شامگاه آدینه بیست و هشتم اکتبر1994برابر ششم آبانماه 1373 آغاز و تا شامگاه آدینه ششم نوامبر برابر سیزدهم آبانماه ادامه یافت.

شهرزیبای سیدنی برای چند هفته میزبان بزرگترین فرزانگان- هنرمندان و ایرانشناسان ایرانی و اروپایی و آمریکایی بود و از این میزبانی بخود می بالید. خزان ایران از بهار استرالیا سر برون کشید و «مهرگان» در « نوروز » برگزار شد.

ریز برنامه ها

گشایش جشنواره: شامگاه آدینه ششم آبانماه 1373

این برنامه در تالار کاخ با شکوه « کرزن هال Curzon Hall » در کنار شمار بزرگی از بلند پایگان استرالیا وسرپرستان سازمانهای فرهنگی مردم گوناگونی که در استرالیا بسرمی برند، و نیز فرزانگان و هنرمندان ایرانی که از کران تا کران جهان به همازوری در این کار کلان فرهنگی فراخوانده شده بودند به اجرا در آمد.

پس از اجرای سرود ملی دو کشور ایران و استرالیا و خوش آمد گوییهای بایسته از سوی سرپرست بنیاد فرهنگ ایران، پروفسور Garry Trompf از دانشگاه سیدنی، پیرامون فرهنگ جهان آرای ایران، و هنایش این فرهنگ بر دیگر فرهنگ های جهان سخنرانی کرد و در فرازی از سخنان خود گفت:

من دیروز به کنفرانسی که از سوی یهودیان سیدنی برپا شده بود فرا خوانده شده بودم، برخی از شرکت کنندگان در این کنفرانس کوشیدند تا ایرانیان را به بمب گذاری در تل آویو و دیگر شهرهای اسراییل متهم کنند و برخی دیگر نیز ایرانیان را تروریست و بزه کار می نامیدند!!. ولی هنگامی که نوبت بمن رسید با سربلندی اعلام کردم که ایرانیان تروریست نیستند، بلکه مردم با فرهنگی هستند که همین فردا همراه با شمار بزرگی از استادان و نویسندگان و هنرمندان چیره دست خود بزرگترین جشنوارۀ فرهنگی را در راستای مهر و دوستی و هماهنگی میان ملت ها برپا می کنند، و من افتخار دارم که از سوی سرپرست بنیاد فرهنگ ایران به هموندی وهمکاری در این کوشش بزرگ فرهنگی فراخوانده شده ام.

پس از پرفسور گری ترامپف، نوبت به مایکل فوتیوس وزیر Multicultural and Ethnic Affairs رسید که چندین بار فر و فروغ فرهنگ ایران را ستود و در فرازی از سخنان خود گفت:

… من افتخار دارم که از سوی خود و نخست وزیر و دولت فدرال استرالیا گشایش جشنوارۀ بزرگ فرهنگ ایران را به همه ایرانیان و دیگر شهروندان استرالیایی شاد باش باد بگویم، دولت و ملت استرالیا بخود می بالند که بنام یکی از جوانترین کشورهای جهان، میزبان جشنوارۀ فرهنگی یکی از کهنسال ترین ملت های با فرهنگ جهان هستند.

من از سوی خود و از سوی دولت و مردم استرالیا به همۀ شما استادان – فرزانگان و هنرمندان ایرانی که از سراسر جهان برای شکوه بخشیدن به این جشنواره به سیدنی آمده اید خوش آمد می گویم و امیدوارم چند روزی که میهمانان ارجمند دولت و ملت استرالیا هستید به شما بسیار خوش بگذرد وبا کوله باری از یادمانهای خوب بخانه های خود برگردید …

سخنران دیگر بانو « فرانکا آرینا» نمایندۀ پارلمان استرالیا بود که پیام مهر آمیز دیگر نمایندگان پارلمان را با خود آورده بود. او در فرازی از سخنان خود گفت:

.. دو سال پیش، پس از پایان جشن مهرگان، هومر برای دیدار و گفتگو با من به پارلمان آمد و با شوری باور نکردنی از آنچه که در سر می پرورانید با من سخن گفت و از من خواست که در دستیابی به آرمانهای بلندی که در سر داشت یاریش دهم، من آنروز چیزی نگفتم!. ولی در دلم به ساده انگاریهای این مرد بسیار خندیدم که با دست تهی از چنین آرمانهای بلندی سخن می گفت، من هر گز باور نمی کردم که او بتواند چنین کاربزرگی را به سامانی اینچنین شایسته برساند، ولی شگفتا که پس از دو سال که ازآن خنده های پنهانی من می گذرد، امروزهمۀ ما در اینجا گرد آمده ایم تا گشایشگر جشنوارۀ بزرگی باشیم که او دو سال پیش برای فراهم آوردن زمینه هایش به دفتر من آمد.

برای من و همکارانم در پارلمان استرالیا مایۀ سربلندی بسیار است که بهره ای هر اندازه کوچک در پیش برد کارها و فراهم آوردن زمینه های بایسته برای برگزاری این کار سترک داشته ایم. باور استوار من این است که بد هنجاریها و نگون بختی هایی که امروزه به کشور شما روی آورده اند هرگز نخواهند توانست بر پیکر شکوهمند فرهنگ شما آسیبی هر اندازه کوچک برسانند..

در پایان سخنرانیها، درفش بزرگ کاویان ساخته شده از چرم گاو، بر دوش هشت تن از پسران و دختران بالا بلند و خوبچهرایرانی با جامه های رنگارنگ از دوره های گوناگون تاریخ ایران، با نوای شیپورها و تبیره ها به تالار آورده شد، غریو شادمانی همراه با ریزش اشک ها و خجسته بادها تالار را بلرزه در آورد.

برنامه ها با دست افشانی گروه بالۀ ملی پارس که برای هنرنمایی از آمریکا به استرالیا آمده بودند، وگروه نوازندگان و هنرمندان آشوری – ارمنی – کرد و آذربایجانی، تا پاسی از نیمه شب ادامه یافت و بدین شیوه جشنوارۀ بزرگ فرهنگ ایران ( مهرگان) کار خود را آغاز نمود.

پرده برداری از تندیس کوروش بزرگ، بامداد شنبه هفتم آبانماه (روز جهانی کوروش بزرگ )

استرالیا یک سرزمین چند فرهنگی است که بیش از دویست و بیست گونه مردم از سرزمینهای گوناگون در آن زندگی می کنند، دولت استرالیا به هیچ یک از این مردم پروانۀ برپایی نمادی از فرهنگ یا تاریخ خود را نمی دهد، چرا که می داند اگر چنین کند، دیری نخواهد پایید که سراسر خاک استرالیا در زیر اینگونه تندیس ها پنهان خواهد شد!! با اینهمه، کوششهای پیگیر کارگزاران بنیاد فرهنگ ایران از یک سو، و نام ارجمند و جهانگیر کوروش بزرگ از دگر سو، همۀ راه بندها را فرو ریختند و سر انجام پروانۀ بر پایی سنگ نگارۀ کورش بزرگ در بهترین جای این سرزمین یعنی پارک دهکده ی المپیک سیدنی بدست آمد .

این تندیس به بلندای دو متر و نیم از روی سنگ نگارۀ مرد بالدار که در دشت مرغاب برجای مانده است، بدست لوئیس پطرس، هنرمند ایرانی آشوری تبار ساخته شد و بر روی تختگاهی به بلندای یک متر و نیم جا گرفت.

آیین پرده برداری در ساعت یازده بامداد روز شنبه هفتم آبانماه 1373 برابر بیست و نهم اکتبر 1994 روز جهانی کوروش بزرگ Cyrus day در پیشگاه شمار بزرگی از استادان وهنرمندان و فرزانگان میهمان که از سراسر جهان به سیدنی استرالیا فرا خوانده شده بودند، و تنی چند از بلند پایگان این سرزمین انجام گرفت .

C:\Users\Karmina\Desktop\My Documents\Cyrus The Great\Sydney\A.JPG

کوروش بزرگ در Bicentennial Park Sydney

بهنگام پرده برداری از روی این تندیس، درفش کاویان درمیان درفشهای رنگارنگ دوره های گوناگون تاریخ ایران ( از زمان هخامنشیان تا پرچم سه رنگ شیرو خورشید نشان) برافراشته شد و سدها کبوتر رنگین بال از بند رها گشتند تا پیام فرهنگِ مهر گستر ایران را در آسمان سیدنی بپراکنند. سدای بال زدن سدها کبوتر، همراه با غلغله و فریادهای شادی بخش ایرانیان، شوری آنچنان در دلها پدید آورد که هرگز فراموش نخواهد شد.

شب فرزندان ایرانزمین – شامگاه شنبه هفتم آبانماه

این برنامه در تالار باشکوه اپرا هاوس سیدنی برگزارگردید و برای نخستین بار سرود ملی ایران با ارکستر بزرگ ( ویلوبی سیمفونی ارکسترا Willoughby symphony orchestra ) و چهل تن از همنوایان گروه کُر که از ماهها پیش آموزش دیده بودند، به رهبری بانو لیندا صفاجو، هنرمند ایرانی، و با سدای ابی به اجرا درآمد .

کاظم عالمی آهنگساز نامدار- ابی- زویا ثابت – و گروه ملی باله ی پارس و« گروه دستان» هنرمندانی بودند که از سرزمین های گوناگون به استرالیا فرا خوانده شدند تا هر یک در پی دیگری نام خوش آوای ایران را در این سرزمین دور افتاده برافرازند.

نمایشگاه هنرهای ایرانی

این نمایشگاه از بامداد روز یکشنبه هشتم آبان تا شامگاه روزبیست و دوم همان ماه در یکی از بهترین نمایشگاههای هنری سیدنی بنام Manley Art Gallery برپا گردید.

استاد محمود فرشچیان از آمریکا – استاد جواد بختیاری از ایران – استاد سالار احمدیان از کانادا فراخوان این بنیاد را پذیرفتند و شاهکارهای خود را در این نمایشگاه جهانی فرادید دوستدارن هنر گذاشتند.

همایش بزرگ ایرانشناسی – از دوشنبه نهم تا آدینه سیزدهم آبانماه

آنچه که آنروزها از رسانه های جهانی در بارۀ ایران و مردم ایران گفته و شنیده می شد، گزارش رُخداد های خونین انقلاب – کشتار زندانیان سیاسی و بلند پایگان رژیم پیشین- کشتار دختران جوان و زنان باردار- جنگ و بمباران شهرها و روستاها و دبستانها – بمب به شکم بستن ها- و برخی دیگر از کردارهای اهریمنی بود که درست و نا درست به ایرانیان نسبت داده می شدند… این همۀ آن چیزی بود که در آن روزها بیشترین مردم جهان در بارۀ ایران و ایرانی ازرسانه های خود می دیدند و می شنیدند. در آن روزها بسیاری از جوانان ایرانی از ایرانی بودن خود شرم داشتند و کوشش می کردند ملیت خود را پنهان نگهدارند( من خود روزی از یک بانوی جوانی که ایرانی بودن خود را از راه دور فریاد می زدپرسیدم: ببخشید، شما ایرانی هستید، با ترشرویی و با گویشی بسیار خنده آور گفت: no, I’m Italian!.. – من باز به فارسی پرسیدم: ایتالیایی بلدید؟!. رو ترش کرد و رفت!.

در راستای شناساندن فروفرهنگ ایرانشهری به جوانان ایرانی که بجای شرم از ایرانی بودن!. بخود ببالند که ایرانی هستند، و نیز شناساندن این فرهنگ به دیگر شهروندان استرالیایی که شناخت بسنده نسبت به ایران و فرهنگِ جهان آرای ایران نداشتند، همایشی بزرگ از فرزانگان – استادان – وایرانشناسانی که نامهای بزرگ دارند فراهم آورده شد.

این نخستین همایش ایرانشناسی بود که بدستیاری بنیاد فرهنگ ایران در استرالیا، و با همازوری فرزانگان و ایرانشناسان نامبردۀ زیر به دو زبان پارسی و انگلیسی در دانشگاه سیدنی برگزار می گردید و نام خوش ایران را بر زبانها جاری می کرد:

 1. دکترکاظم ابهری از دانشگاه South Australia
 2. دکتر حسین ادیبی از دانشگاه فنی کوینزلند
 3. دکتر کورش آریا منش از فرانسه
 4. دکتر محمد علی اسلامی ندوشن از تهران
 5. دکتر پل اسمیت مترجم دیوان حافظ از ملبورن
 6. پرفسورمحمد ابراهیم باستانی پاریزی از تهران
 7. استاد ابولقاسم پرتو از آمریکا
 8. پرفسورگری ترامپف از دانشگاه سیدنی
 9. دکتر علی اکبر جعفری از آمریکا
 10. دکتر جلیل دوستخواه از تانزویل استرالیا
 11. مهندس جمال سجادی از سیدنی
 12. دکتر رضا سماوات از ملبورن
 13. پروفسور علیرضا شاپور شهبازی از آمریکا
 14. دکتر مهربان شهروینی از کانادا
 15. پرفسور ر فعت عبید خاورشناس نامی از مصر
 16. استاد محمود فرشچیان از آمریکا ( سخنرانی در بارۀ هنر ایران)
 17. پرفسور گرد گروپ از دانشگاه هامبورگ
 18. دکتر روت لوین بروت از دانشگاه سیدنی
 19. دکتر حسین وحیدی از تهران
 20. دکتر خسرو خزایی از بروکسل
 21. پرفسور Gilles Quspel از دانشگاه سیدنی

نامبردگان زیر نتوانستند راه دراز سیدنی را پیش بگیرند، ولی زمینۀ سخنرانیهای خود را فرستادند تا در همایش خوانده شوند :

دکتر شجاع الدین شفا از فرانسه

دکتر عزت الله همایونفر از فرانسه

دکتر احسان یارشاطراز آمریکا

دکتر جلال خالقی مطلق از آلمان

گردآورد سخنرانیهای این همایش به دو زبان پارسی و انگلیسی در نسکی بنام «مهرگان در سیدنی – Mehregan in Sydney » در دانشگاه سیدنی بچاپ رسید و از سوی این دانشگاه به بسیاری از دانشگاهها و کانونهای آموزشی جهان فرستاده شد.

جشنوارۀ کودکان و نوجوانان سه شنبه دهم آبانماه

این برنامه با دست افشانی و خُنیاگری هنرمندان خردسال و نوجوان ایرانی در تالار بزرگ Parramatta برگزار گردید .

دانش آموزان ایرانی به همتازی در زمینه های گوناگون دانشی برانگیخته شدند و پاداش هایی ایچنین به آنان ارمغان گردید:

– پاداشی بنام پور سینا به سه تن دانش آموزی که بالاترین تراز آزمون سال پایانی دبیرستان را بدست آورده بودند .

– پاداشی بنام فردوسی به سه تن نو جوان ایرانی که بهترین داستان کوتاه را به زبان پارسی نوشته بودند

– پاداشی بنام امیر کبیر به سه تن دانش آموزی که بیشترین دانش را دربارۀ ایران ازخود نشان دادند .

– پاداشی بنام محمود فرشچیان به سه تن هنرمند خرد سال و نوجوان در زمینۀ نگارگری که بدست خود استاد فرشچیان به برندگان داده شد .

– پاداشی بنام کامکار که به سه تن نوازنده ی خرسال و نوجوان داده شد.

– پاداشی بنام جواد بختیاری به سه تن از جوانان خوش نویس که بدست استاد جواد بختیاری به برندگان ارمغان گردید .

آیین پایانی و بسته شدن جشنواره – آدینه سی و یکم آبانماه

این آیین در تالاربزرگی پوشیده با غالی های گرانبها ودیگر دستاوردهای هنرمندان ایرانی در تالار بسیار زیبایی برگزار گردید. در آن شب بیش از بیست تن از چامه سرایان، از آن میان استاد محمد ابراهیم باستانی پاریزی واستاد ابوالقاسم پرتو چامه هایی فراموش ناشدنی خواندند و پیرامون پیشینه چکامه سرایی و جایگاه سخن در فرهنگ ایران سخن گفتند .

در بخش پایانی این برنامه، ارمغانها و یاد بودهایی از سوی ایرانیان سیدنی و همکاران بنیاد فرهنگ در استرالیا به میهمانان وفرزانگانی که از راههای دور به سیدنی آمده بودند داده شد، و جشنوارۀ بزرگ فرهنگ ایران بدین شیوه در میان شماربزرگی ازایرانیان و میهمانان به پایان رسید .

( 3 دومین همایش بزرگ ایرا نشناسی در استرالیا

دومین همایش بزرگ ایرانشناسی درسیدنی بنیاد فرهنگ ایران در سا ل 1998 و این بار زیر نام{ از اوستا تا شاهنامه}در دانشگاه سیدنی، وبازهم زیر نگاه و سر پرستی پرفسور Garry Trompf سر پرست دانشکدۀ دانشهای دینی این دانشگاه برگذارگردید .

نامبردگان زیرفراخوان این بنیاد را پذیرفتند و برای برافراشتن نام خوش آهنگ ایران و نشان دادن سیمای راستین جوانمردان و جوانزنان ایرانی رنج راهسپاری ازفراسوی دریاها را بر خود هموار کردند:

 1. استاد حسین وحیدی ازتهران
 2. استاد فریدون جنیدی از تهران
 3. استاد جهانشاه درخشانی از تهران
 4. پروفسور Richard Frye از آمریکا
 5. استاد ابولقاسم پرتو از آمریکا
 6. دکتر علی ا کبر جعفری از آمریکا
 7. پرفسور کیخسرو دینشاه ایرانی از آ مریکا
 8. استاد شاهرخ مسکوب از فرانسه
 9. پرفسورگارنیک آ ساطوریان از ارمنستان
 10. دکتر ویکتوریا آراک لوا از ارمنستان
 11. دکتراحمد جاوید از انگلستان
 12. پرفسورروشن رحمانی از تاجیکستان
 13. دکتر جلیل دوستخواه از تانزویل استرالیا
 14. دکتر محمد کلباسی از کمبرا
 15. پرفسور گری ترامپف ازدانشگاه سیدنی
 16. پرفسور رفعت عبید سرپرست دانشکدۀ خاورشناسی سیدنی

استادانی که نتوانستند همازور شوند ولی زمینۀ سخنرانی های خود را فرستادند تا در آن همایش خوانده شوند:

پرفسور مانوئل بربریان از آمریکا

جلال خالق مطلق از آلمان

دکتر احسان یارشاطر از آمریکا

پرفسور گرد گروپ از آلمان

دکتر روان فرهادی از آمریکا

دکتر شجاع الدین شفا از فرانسه

(3 سومین همایش ایرانشنا سی بنیاد فرهنگ ایران در استرالیا

سال 2003 بنابه پیشنهاد رهبرخردمند دولت و مردم تاجیکستان امامعلی رحمان Emomali Rahmon از سوی سازمان یونسکو « سومین هزارۀ آموزه های زرتشت» نام گرفت و از سوی دوستداران فرو فرهنگ ایرانشهری گرامی داشته شد .

بنیاد فرهنگ ایران در استرالیا در ارج گذاری به کار بسیار ارزشمند رهبر خردمند تاجیکستان، و برافراشتن نام اشو زرتشت ورجاوند، سومین همایش بزرگ خود را در راستای شناساندن پیام آن آموزگار بزرگ که باید او را بنیاد گذار تاریخ اندیشه نامید، برگزار نمود و این بار نیز کارسرپرستی را به پرفسور Garry Trompf که مهر سرشاری به فرهنگ ایران دارد سپرد .

استادان و دانشبانان نامبردۀ زیر فراخوان این بنیاد را پذیرفتند و در برگزاری این همایش با شکوه با ما همازور شدند:

دکتر حسین وحیدی از ایران

استاد ابولقاسم پرتو از آمریکا

دکتر علی اکبر جعفری از آمریکا

پرفسور کیخسرو دینشاه ایرانی ازآمریکا

دکتر مسعود انصاری ازآ مریکا

دکتر شهریار شیریاری از آمریکا

دکتر نوذر باروچا از هندوستان

دکتر شاهرخ وفاداری از انگلستان

دکتر Inn Gardner از ملبورن

دکتر جلیل دوستخواه از تانزویل

دکتر سید محمد ترابی از South Australia

دکتر ایرج یاسینی از سیدنی

دکتر آنتونی کارا سولا از Perth

این همایش در سه روز پیاپی در Macquarie University در شه زیبای سیدنی برگزار گردید و دستاوردهای بسیار ارزشمندی در پی آورد.

(4 کوشش برای بر پایی تندیس کوروش بزرگ در دیگر شهرهای جهان

از سال 2005 کوششی پیگیر برای برپا کردن تندیس کوروش بزرگ در دیگر شهرهای بزرگ جهان آغاز شد و دستاوردهای بسیار خجسته ای ببارآورد. برای انجام این کار، پیش از هر چیز به سراغ استاد هوشنگ سیحون به شهر ونکوور درکانادا رفتم و از ایشان خواستم که فرانمایی برای زیر پای این تندیس فراهم آورد، استاد سیحون که خود دلباخته فرهنگ ایران بود با خوشرویی این درخواست را پذیرفت و چهار شیر بالدار هخامنشی را درزیر پای کوروش بزرگ جا داد.

سیحون از نخستین کسانی بود که با ساختمان سد سیوند سر نا سازگاری نشان داد. او با دانش فراخی که در شناخت سنگهای پاسارگاد داشت براین باور بود که این سد بد سرنوشت، بزرگتری آسیب را بر مانده های نیاکان ما خواهد زد.

نمودار استاد سیحون

ساخت این تندیس ها بدست نامدارترین پیکر تراش استرالیایی Peter Schipperheyn سپرده شد.

نخستین تندیس ساخته شده از این نموداربه بلندای یک متر و هفتاد سانتیمتر به انجمن جهانی زرتشتیان در پاریس ارمغان گردید و در تالار بزرگ آن جا گرفت.

کورش بزرگ در تالار انجمن جهانی زرتشتیان در پاریس

دومین تندیس در سال 2008 به شهرداری ملبورن ارمغان گردید و در نوروز همان سال همراه با اجرای آیینهای شادی بخش نوروزی بدست شهردار ملبورن پرده برداری شد.

کوروش بزرگ در تالار شهرداری ملبورن

سومین تندیس از این گروه از سوی بنیاد فرهنگ ایران به انجمن زرتشتیان سیدنی ارمغان شد و همراه با آیینهای ویژه در زمین درب مهر سیدنی جا گرفت .

سنگ نگاره ی کوروش بزرگ در زمین درب مهر سیدنی

میدان کورش در کنار برج پیوند و دیوار فرهیختگان در شهر مزار شریف

در سال 2010م با همکاری « بنیاد آریانا » نامه یی از سوی بنیاد فرهنگ ایران در استرالیا به پیشگاه ورجاوند ارتشبد عطا محمد نور استاندار ارجمند بلخ بامی در افغانستان فرستاده شد و از ایشان در خواست گردید که در راستای پیوند های مهر و دوستی میان فرهنگیاران ایرانی و افغانی، میدانی را در کنار برج پیوند و دیوار فرهیختگان، میدان کوروش نام نهند و زمینه ای فراهم بیاورند که بتوان تندیس کوروش بزرگ را در آن بر پا نمود.

این پیشنهاد از سوی آن بزرگمرد آریایی با پیشباز بسیار شایسته پذیرفته شد. نامه ای که از دفتر ایشان دریافت شد باید در تاریخ پیوندهای مهر و دوستی میان فرهنگیاران ایران و افغانستان بیادگار بماند.

نامه از دفتر ارتشبد عطا محمد نور

یاد داشت زیر در همان روزها از فرزانه ی بسیار گرانمایه سرکار علی نظری سرپرست بنیاد آریانا در کالیفرنیا به هومر آبرامیان سرپرست بنیاد فرهنگ ایران در استرالیا فرستاده شد.

دوست گرامی ، آقای هومر آبرامیان

با خرسندی به آگاهی شما می رسانیم که ” بنیاد آریانا ” صلاحیت ساختن یک میدان یاد بود از کوروش کبیر را در بخش بسیار زیبا و مهم و نوبنیاد شهر مزار شریف ( استان بلخ ) ، برای شما به دست آورده است . این میدان در وسط یک چهار راه بزرگ در جنوب شهر مزار ساخته خواهد شد که هر روز هزاران ماشین و نفر از دور آن عبور می کنند و در موقعیت بسیار با اهمیت شهر قرار دارد.

مساحت میدان در حدود دو هزار متر مربع است . وقتی این میدان به نام کوروش کبیر ساخته شود ، همان چهار راه نیز به نام کوروش کبیر یاد خواهد شد . میدان کوروش کبیر یک ساحه ی سر سبز ، با درختان مناسب و فواره های آب و یک تندیس بزرگ از کوروش کبیر خواهد بود . دورا دور میدان دیوار کوتاه ترکیب شده از سیخ و سنگ های زیبا خواهد داشت که حایلی میان خیابان و میدان باشد . همچنان یک کتیبه زیبا در جوار تندیس کوروش کبیر جا داده می شود که معلومات سودمند در آن نگاشته خواهد شد تا مردمی که در میدان می آیند با خواندن آن کتیبه از شخصیت و کارنامه ی کوروش کبیر آگاهی حاصل نمایند .

میدان به گونه ای ساخته خواهد شد که شایسته نام و مقام بلند کوروش کبیر باشد . هزینه ای کلی که برای ساختن میدان کوروش کبیر تخمین شده است در حدود دوصد تا دوصد و پنجاه هزار دالر امریکایی می باشد.

با سپاس علی نظری

بنیاد آریانا

(4 بنیادگذاری کانون فرهنگی گیل گمش

در سال 2007 «کانون فرهنگی گیلگمش» را در سیدنی بنیادگذاری کرد و پس از اجرای چند همایش بزرگ فرهنگی، در سال 1998 از سرپرستی دانشگاه سیدنی درخواست نمود که برگزاری جشن یک سد و پنجاهمین سالگرد بنیادگذاری دانشگاه سیدنی را به این کانون فرهنگی واگذارند، این درخواست پس از پافشاریهای بسیار پذیرفته شد و جشن یک سد و پنجاهمین سال بنیادگذاری دانشگاه سیدنی با شکوهی بی همتا به اجرا در آمد و تندیش زیبای گیل گمش به بلندای دو متر و چهل سانتیمتر از سوی کانون فرهنگی گیل گمش بر زمین دانشگاه سیدنی گذاشته شد.

(5 بنیاد گذاری فرهنگستان جهانی کورش بزرگ با همکاری دکتر مهشید اسد و دکتر سیروس اسدی

این فرهنگستان در سال 2012 در دو کلانشهر نیویورک و شسیدنی به ثبت رسیده ست

هومر آبرامیان برای شناساندن فرهنگ ایرانشهری تا کنون بیش از 25 بار شهر به شهر و کشور به کشور به گرد جهان رفته و در کانون های گوناگون سخنرانی کرده است. آرمان بزرگ او رساندن فرهنگستان جهانی کورش بزرگ به گامه ی «Cyrus the Great International on line University » است، دانشگاهی که بتواند از راه ماهواره های تلویزیونی و رادیو موج کوتاه و اینترنت خوان دانش در سراسر جهان فرا روی جویندگان دانش بگستراند. در دستیابی به این آرمان والا همه ی دلباختگان فرو فرهنگ ایرانشهری را به همگامی و همازوری فرا می خواند. غزی شد

 

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: