اوستا شناسی

گرامی نامه ی اوستا مانداکِ ارجمند همه ی ایرانی تباران، و کهن ترین نوشتار ایرانیان است . بخشهای گوناگونی از این گنجینه ی گرانبهای دانش، از زمانی پیرامون هزاره ی دوم پیشازایش به اینسو پدید آمد و در سده های پیاپی از زادمانی به زادمان دیگر رسید.

گزارش ویراسته یی از این گرامی نامه در ریختار پذیرفتنی خود ، باید گاهان پنجگانه ی اشو زرتشت ورجاوند و همه ی دیگر نوشتارهای اوستایی( پنج دفتر اوستای نو)  را در برگیرد  .

 

دفتر یکم: «گاهان» یا «گاتها» سروده های وخشور بزرگوار ایرانی، اشو زرتشت ورجاوند هستند:

سرود یکم – اَهونَوَد گاه (یسنا، هاتهای 34-28 )

سرود دوم: اُشتَوَد گاه (یسنا، هاتهای 46-43)

سرود سوم: سِپَنتمَد گاه(یسنا، هاتهای 50-47)

جهارم: وُهوخشتَرگاه(یسناهات 51)

سرود پنجم: وَهیشتوایشت گاه( یسنا، هات 53)

 

دفتر دوم: «یسنا»  از هاتهای 2-1  تا هاتهای 72-58)

 

دفتر سوم: یشت ها:  1- هُرمَزد یَشت    2 هَفتَن یَشت کوچک و هَفتَن یَشت بزرگ     3-اُردیبهشت یَشت     4- خُرداد یَشت    5-آبان یَشت    6- خورشید یَشت     7- ماه یَشت      8- تیر یَشت      9- گوش یَشت     10- مِهر یَشت       11- سروش یَشت  هادُخت     12- رَشن یَشت      13-فروردین یَشت      14- بَهرام یَشت     15- رام یَشت       16- دین یَشت      17- اَرت یَشت     18- اَشتاد یَشت     19- زامیاد یَشت (کیان یَشت)     20- هُوم یَشت       21 وَنند یَشت      هادخت نَسک

 

دفتر چهارم:  ویسپِرَد،  از کرده ی یکم تا کرده ی بیشت و چهارم          

 

دفتر پنجم : خرده اوستا: سه نیایش آغازین – نیرنگِ کُشتی بَستن – سروش باز – هوشبام.

پنج نیایش: 1- خورشید نیایش     2- مهر نیایش      3- ماه نیایش      4- اَرِویسوربانو نیایش ( آبان نیایش)   5- آتش بهرام نیایش –    

پنج گاه: 1- هاوَنگاه      2رَپیثوینگاه    3- اُزیرنگاه    4- اَویسروتریمگاه     5 اَشهینگاه

سی روزه ی کوچک- سی روزه بزرگ – آفرینگانِ گاهان – آفرینگان گهنبار – آفرینگان رَپیثوین

 

دفتر ششم:  «وندیداد»  از فرگرد یکم تا فرگرد بیست و دوم

 

آشنایی با درونمایه ی این گرامی نامه ، یک «بایدِ ملی» است، هر ایرانی از کوچک و بزرگ و زن و مرد  و پیر و جوان باید باندازه ی دانش و توانش خود این مانداک نیاکان فرمند خود را بشناسد.

کارگزاران فرهنگستان جهانی کوروش بزرگ همه ی اوستاشناسانِ گرانمایه را به همکاری  در این راستا فرا می خوانند .

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: