مردم شناسی

مردم ‌شناسی یا آنتروپولوژی ( anthropology ) بر آمده از دانش های دیگر مانند دانش های مردمی (علوم انسانی)، دانش های سرشتین (علوم طبیعی) و چپیره شناسی( علوم اجتماعی) و استوار بر سنجش فرهنگهاست.
ایران از آغاز تا به امروز سرزمین مردمان گوناگون، فرهنگهای گوناگون، تبارهای گوناگون، و جهان بینی های گوناگون بوده و در پرتو این هم آمیزی فرهنگی درخشیده و بالیده است، از این رو بایسته است که هر ایرانی هم میهنان کرد و بلوچ و ترکمن و لُر و بختیاری و عرب و آشوری و ارمنی و یهودی و دیگر تبار های ایرانی را بشناسد تا بتواند در پرتو مهر و همبستگی ارزشهای فرهنگی و داده های بوم زادی میهن خود را پاس بدارد.
کارگزاران فرهنگستان جهانی کورش بزرگ همه ی فرهیختگانِ بسیار ارجمندِ کرد، لر ، بخیتاری، بلوچ، ترکمن، آذری، عربِ خوزستانی، ارمنی، آشوری، یهودی، تالشی، و گیلکی، مازندرانی، و دیگر تبارهای ایرانی را به همراهی در این کاروان بزرگ فرهنگی فرا می خواند.
چرا ایرانیانی که زبان آذری نمی دانند، نباید سروده ی بسیار دل انگیز «حیدر بابا» که بی گمان یکی از شاهکارهای بزرگ ادب جهان است را نشناسند و همراه با استاد محمد حسین شهریار از بلندای کوه «حیدر بابا » بتماشای زندگی ننشینند.
چرا ایرانی تبارانی که زبان کردی نمی دانند نباید از ترانه های شیرین دلدادگی و رزمنامه های شورانگیز کردستان نیرو بگیرند؟
چرا مردم ایران نباید خُنیا(موسیقی) بلوچی، سازها ، ترانه های دلدادگی، لالاییها و افسانه های بلوچی را نشناسند و آنهمه شیرینی را در جان خود نریزند؟
چرا مردم ایران نباید با شیوه کوچ بختیاریها و شیوه ی شاهنامه خوانی این مردم دلیر و رزم آور آشنا شوند.
امید است که این بخش از تارنمای فرهنگستان جهانی کورش بزرگ جایی باشد برای هم آمیزی فرهنگ ها و خرده فرهنگهای ایرانی تا همه دست در دست یکدیگر، ایرانی آباد و شاد بسازیم و همگی در سایه ی فَرّ ایران بغنویم.

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: