دانشکده خاور شناسی

خاورمیانه با برخورداری از کانهای زیر زمینی،  بیش از هفتاد و پنج در سد  از انرژی جهان را فراهم می آورد، ولی این دارایی بوم زادی نه تنها مایه ی بهروزگاری مردمِ این بخش از جهان را فراهم نیاورده ونکه یاوه باوریهای دینی و دور ماندن از سرچشمه های دانش، و پتیارگیهای دولتهای بهر کش روزگارشان را تلخ و  سیاه کرده است.

بخش بزرگی از تنش های بد هنجار میان اسراییل و همسایگان مسلمان (بویژه عرب زبانان) برآمده از همینگونه بی دانشیهاست ، یاوه باوریهای دینی (یهودی و مسلمان)– نا آگاهیهای تاریخی – نا آشنایی با  شترنگ سیاسی … و بسیاری از بیدانشی های دیگر هر روز بر دامنه ی این   تنش های مرگ بار می افزایند و خاک خوب آن بخش از جهان را بخون مردم بیگناه آغشته می سازند.

دو هزار و پانسد سال پیش، بزرگمردی بنام کوروش بزرگ، توانست  در پرتو اندیشه های جهان آرای خود ، مردمان بسیاری از سرزمینها را  همبسته بگرداند، امروز نیز فرهنگستان جهانی کوروش بزرگ بیارمندی استادان خاورشناس خواهد کوشید تا در پرتو دانش و مهر ، از گسترش دامنه ی اینگونه  تنش های بد هنجار بکاهد.  نخستین گام در این راستا، شناختِ: گیتاشناسی- فرهنگها – دینها – آیینها – و پیشینه ی مردمِ این سرزمینهاست.

استادان خاورشناس با پیوستن به این فرهنگستان می توانند  بر دامنه ی این کار بیافزایند .

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: