دانشکده فرزان(فلسفه)

در برابر این پرسش که:  فلسفه چیست؟

هنوز هیچ اندیشمندی نتوانسته پاسخی شایان پذیرش دهد. فلسفه آزادترین گونه ی اندیشه و بینش آدمی است . فلسفه بی هیچ راه بندی همه ی کرانه های پیدا و ناپیدای هستی را در می نوردد و در  بیکرانگیها  و جاودانگیها بجستجو می پردازد.

دبستان آتن کار رافائل

دبستان آتن کار رافائل

 

فلسفه (philosophy)   یا فیلوسوفیا  یک واژه ی دوبهری از زبان یونانی است. بهر نخست آن
فیلو philo   به چم دوستداری،  و بهر دوم: سوفیا Sophiaبه چم دانایی است.  همکرد این دوبهر می شود «دوستدار دانش» برابر پارسی آن همان «فرزان» است .

نخستین کسی که این واژه را بکار برد فیساغورس اندیشمند بزرگ یونانی بود. هنگامی که از او پرسیدند: آیا تو مرد دانایی هستی؟

در پاسخ گفت : نه ولی من دوستدار دانش ( فیلوسوفر )فلسفه به کندوکاو در جهان هستی می پردازد و می  کوشد به پاره یی از  پرسشهای بنیادین مانند: زیبایی چیست؟   راستی چیست؟  کرانه های پیدا و ناپیدای آزادی کدامند؟  زمان چیست؟ از کجا آمده ایم و بکجا می رویم؟ آیا پویش هستی آماج از پیش برنهاده یی دارد؟ آیا سرنوشت آدمی بدست خودش نوشته می شود،  و یا دست دیگری آن را می نویسد؟  پاسخی در خور بیابد.

شایان یادآوری است که دیر زمانی پیش از فیساغورس، اشو زرتشت ورجاوند، نخستین سنگ کاخ اندیشه را پی گذاشت و مردمان را به  نیک اندیشیدن، نیکو سخن گفتن و کرد و کار نیک برانگیخت تا با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه ی نیک دستیاران خدا در کار آفرینش باشند و زمین را جشنگاهی بسازند برای خود  برای آب و خاک و گیاه و جانور ، و همه ی دیگر باشندگان  روی آن.

فرهنگستان جهانی کورش بزرگ همه اندیشمندان و فرزانگان ایرانی را به دانش افشانی در این کانون دانشیک فرا می خواند. به اندیشکده ی فرهنگستان جهانی کورش بزرگ خوش آمدید .

 

 

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: