آماج از تشکیل انجمن جهانی زرتشتیان

گفتگوی سردبیر پیک مهر با  دکتر آبتین ساسانفر

پیک مهر: فرزانه دکتر آبتین ساسانفر با درود به شما و با نوی گرامی که با پیک مهر نیز همکاری دارید،

 خواهشمندم برای همکیشان و کسانیکه به فرهنگ ایرانی علاقمند هستند و راجع بهانجمن زرتشتیان پرسش هایی دارند،

 با گفتگو درباره خوانندگان ما را بیشتر آگاه نمایید

 آبتین ساسانفر: جناب دکتر شهروینی به شما که سالیان دراز در

 راه گسترش آیین زرتشت کوشش می کنید و در راه سربلندی هموندان قدم و قلم می زنید آفرین می گویم ،

 هر پرسشی هست بفرمایید گفتگو می کنیم

پیک مهر: در برپایی انجمن زرتشتیان چه انگیزه ای داشتید و چه زمانی این اندیشه بوجود آمد؟

آبتین ساسانفر: انگیزه ها برای سامان دادن انجمن جهانی بسیارند. مهمترین آنها تشکیل یک مرکز فراگیر است که

 زرتشتیان را با یکدیگر در ارتباط قرار دهد ، نخست برای همیاری به هموندان سپس برای گسترش و شناسایی آیین زرتشت.

 دراین مورد با همکیشان انجمنهای زرتشتیان در اروپا و آمریکا گفتگو کردم پس از آنکه همگان آنرا تایید کردند از

 یازده انجمن در اروپا و استرالیا و آمریکا و چند شخصیت منفرد برای نخستین نشست دعوت شد،

در نشست دوم پرسش و سپس در گردهمایی چهارم در پاریس تقریبا همه انجمنهای شناخته شده شرکت داشتند در

مدت سه روز در باره هدفهای انجمن و یک سازمان موقت گفتگو شد. برای تنظیم اساسنامه قطعی قرار شد مدت سه

 تا چهار سال مهلت داده شود که با تمام زرتشتیان جهان از جمله پارسیان تماس بیشتر گرفته شود و با مشارکت

همگی یک اساسنامه برای انجمن و مرکز فراگیر زرتشتیان تنظیم شود. در نشست چهارم که در پاریس تشکیل شد

 برای اداره انجمن چند نفر سرپرست انتخاب شدند آقایان دکتر جعفری ، دکتر مهرفر ، دکتر جهانیان ،

 دکتر انوشیروانی از آمریکا آقای دکتر فرهنگ مهر رایزن از آمریکا من و همسرم بنیانگزاران از فرانسه و آقای قویدل از سوئد

نشستهای تشکیلاتی هر سال یک بار در یکی از کشورها به میزبانی انجمن زرتشتیان آن کشور تشکیل می شود و

 سر پرستان و کارگزاران ، نشستهای سازمانی دارند و برای انجام برنامه ها طبق ضوابط و تصمیماتی که گرفته

 می شود اقدام می کنند . انگیزه اصلی که مورد علاقه هموندان است ایجاد یک مرکز فراگیر جهانی است که زرتشتیان را

 با هم پیوند دهد تا بتوانند با کمک به یکدیگر نیازهای فردی و اجتماعی خود را تا آنجا که ممکن است برآورند،

هیچ زرتشتی خود را دورافتاده، تک و تنها حس نکند و همگی سعی کنند در سرنوشت جامعه خویش و حفظ حقوق و

احترام هموندان مشارکت داشته باشند.

جامعه زرتشتیان با صلاحیت های اخلاقی، علمی و اقتصادی که دارد در صورت همبستگی و اتحاد می تواند نیروی

 بسیاری داشته باشد و کلیه هدفهای خود را اجرا کند. این مرکزیت بزرگ و فراگیر به هیچ شخص و فردی وابسته نیست،

 هیئت مدیره یا سرپرستان از سوی زرتشتیان در گردهمایی های سازمانی برگزیده می شوند، به تعداد آنها با پیشرفت و

 گسترش انجمن افزوده خواهد. شد تمام تصمیمات بر اساس رایزنی و رای اکثریت اخذ و اجرا می شود. درباره شناسایی

بیشتر و گسترش آیین زرتشت نقش انجمن جهانی بسیار مهم است.

 باید همه زرتشتیان دارای وحدت کلمه باشند در گفتار و کردار و توضیح عقاید خود یا برخورد با مسایل آیینی و

 اجتماعی هماهنگی کنند و کوشش شود یک مرکز قابل احترام که از سوی خود آنها تشکیل شده تقویت شود و این هماهنگی را به

وجود آورد، زرتشتی ها چون وارث یک فرهنگ عظیم کهنسال هستند به شیوه ها و روشهای اخلاقی ویژه ای خو گرفته اند

 که باید آنچه اصیل و در ارتباط با آیین زرتشت است درست شناخته و روشن شود و اساس آموزش برای هموندان و فرزندان آنها باشد.

 همه زرتشتیان باور دارند که تنها کتابی که از زرتشت و تعلیمات او وجود دارد گاتاها، یعنی سروده های اوست که در هفده هات یا

فصل بطور معجزه آسا دست نخورده و کامل پس از هزاران حادثه مخرب برای ما بجای مانده است.

چون در زمان ساسانیان مذهب ها و عقیده های مختلف در ایران رایج شده بود از اواسط زمان اشکانیان تصمیم گرفته شد

کتاب مدونی برای آیین واحد ایرانیان فراهم گردد، که از اختلافات عقاید دین جلوگیری شود و در برابر آیین مسیحیت که روز به روز

 جامعه ایرانی را مورد هجوم و تعرض قرار می داد ایستادگی کند، به این دلیل همه عقاید و مذهبهای آریایی را که در

 ایران پس از تضعیف دین زرتشت رایج شده بودند در یک کتاب به نام اوستا گردآوری کردند.

در آن کتاب که اوستای نوین نامی شود، وندیداد، یشتها و سایر بخشها وجود دارد که با آموزشهای عقلانی و فلسفی

 زرتشت مغایرت دارد و گاتاها تنها بخشی است که از زرتشت بجای مانده است. بدیهی است سایر بخشهای اوستا نظیر وندیداد،

 یشتها و غیره از لحاظ تاریخی و ادبی بسیار مهم هستند و جزو میراث فرهنگ آریایی و مورد استفاده است.

در تاریخ ایران آزادی دینی جزء سنتها و اصول اجتماعی بود، ولی این آزادی دینی با فعالیتهای سایر مذهبها که به

 آزادی اعتقاد نداشتند مورد تجاوز قرار گرفت. زمانی که اوستای نوین تدوین شد، شاپور دوم فرمان داد که از این پس مذهب

 ایرانی بهدینی و کتاب آن اوستا است در نتیجه برای نخستین بار دین دولتی در ایران بوجود آمد در حالی که آموزشهای

 گاتاها غیر از این است، اساس و پایه آموزشهای گاتایی عبارت است از .آزاد اندیشی ، پیروی از اصول خردگرایی و

شناختن نقش انسان و اثر و ارزش آن در خوشبختی و پیشرفت جامعه انسانی اندیشه خواه دینی یا فلسفی باشد غیر قابل کنترل است.

هرگز نمی توان اندیشه کسی را تا زمانیکه ظاهر و آشکار نکند شناخت بنا براین نمی توان و نباید آنرا تحت قید و کنترل درآورد،

 امریست شخصی و مربوط به فرد فرد انسانها. آزادی اندیشه به این معنی است که اگر کسی اندیشه یا دینی مخالف با ما

داشته باشد نباید او را مجازات کرد، هرگز زرتشتی ها حتی هنگامیکه حکومتهای ایرانی زرتشتی دارای بزرگترین قدرت

 سیاسی و ارتشی بودند کسی را به عنوان اینکه زرتشتی نیست مجازات نکردند، بنابراین هرکس باید هردینی را که مایل است

انتخاب کند بدون اینکه بخواهند آنرا به دیگری تحمیل نماید.

تحمیل دین و اندیشه بزرگترین بی حرمتی به شخصیت و اصول قابل احترام انسانی است. آیین زرتشت مبتنی بر آزادی و

 گزینش آزاد است، در غیر این صورت انسان و جامعه انسانی هرگز به رشد و پیشرفت نمی رسد. رسایی و تکامل در امور

مادی و روانی جزء ذات آفرینش است و یکی ازصفات اهورا مزدا است، زرتشت در حدود سه هزار و هفتصد سال پیش ظهور

 کرده پیش از آن نیز مردم ایران دارای دین و تمدن بودند ولی تاریخ آفرینش برمیگردد به میلیون ها سال گذشته در همین زمان

 کوتاه که ما تاریخ مستند و نوشته داریم در تمام زمینه ها دانش بشری رو به تکامل بوده و هر لحظه تغییر می کند و این

 تغییر و تحول به سمت تکامل و رسایی می رود، پیشرفت و رسایی میسر نیست مگر با کمک گرفتن از همه اندیشه ها و

گفتگوی منطقی و عقلانی درباره آنها و سرانجام گزینش آزاد بهترین شیوه اندیشیدن است. اندیشه خود به خود قابل اجرا نیست

مگر آنکه به شکل قانون درآید و به آن قدرت اجرایی داده شود. در آیین زرتشت نوشتن و تدوین قانون به عهده انسان واگذار شده،

 خدای زرتشت، اهورامزدا درباره خوردن، خوابیدن، پوشاک و نظافت و سایر مسائل جزیی هرگز قانونی نیاورده است.

افراد انسانی در هر زمان بنا به پیشرفت امور اقتصادی و فرهنگی آنچه را لازم باشد به صورت قوانین جدید برای رفع

نیازمندیهای خود وضع و آنچه کهنه و غیرقابل اجراست نسخ می کنند. زرتشت فقط اصول کلی فلسفی و اخلاقی را

آموزش می دهند که آدمی باید بکوشد خود را با آنها هماهنگ کند. آنها اصول و قوانین غیرقابل تغییر در جهان هستی است و

صفات اهورامزدا را نشان می دهند شماره آنها شش است. اشا، .وهومن، خشترا، آرمئیتی، هئوروتات، امرتات که در رأس

 آن سپنتا مئینیو قرار گرفته سپنتا مئینیو نماد اهورامزدا در نهاد آدمی است که رقیب و دشمن انگره مئینیو یعنی اهریمن است.

اهورامزدا خدا و آفریننده یکتا رقیبی ندارد و چیزی جز نیکی، پاکی و راستی نیافریده، پلیدی و تباهی را اهریمن می آفریند که

در نفس آدمی جای دارد و انسان است که اگر او را برگزیند بسوی فساد و تباهی می رود. زرتشت برای انسان در نظام

کائنات نقش اساسی قایل است زیرا به دو .جهان مادی و معنوی باور دارد و در دو جهان عنصر انسانی می تواند

عامل تغییر دهنده و گرداننده باشد .درباره نقش انسان در رسیدن به تکامل و موقعیت آن در کائنات بر اساس آموزشهای

زرتشت بارها گفتگو شده که اگر لازم باشد در موقع مناسب دوباره تکرار خواهد شد آموزش درست گاتاها یکی از انگیزه ها

 و هدفهای انجمن زرتشتیان است، بد آموزی که از برداشتهای ناروا و غلط مترجمین و مفسرین گاتاها بوجود آمده،

این آیین را با مفاهیم غیر معقول و نادرست و نیز ادبیات پهلوی مانند بندهش ، ارداویرافنامه و غیره آمیخته است.

 به ویژه خارجی ها و خاورشناسان در تغییرات و توضیحات خود از آیین زرتشت بسیار بی دقت و سطحی فکر میکنند.

تنها منبع آنها نوشته های یونانی است، چون نویسندگان غربی خود را وارث تمدن یونان می دانند آن نوشته ها را دربست

قبول دارند و بیشتر آنها دارای اندیشه های یک بعدی هستند.، به ویژه از لحاظ فلسفی همیشه خاستگاه اندیشه های فلسفی

را یونان فرض می کنند. مثلا خیال می کنند هراکلیت پدر منطق تحول پذیری و دیالیکتیک است در حالیکه کاملترین فلسفه

درباره تغییر و تحول در کائنات از زرتشت است با تفاوت بسیار مهمی که دیگر فلاسفه از آن غافل بوده اند،

 زرتشت باور دارد که تمام پدیده های هستی دچار تغییر و تحول هستند ولی این تغییر و تحول دارای یک

سمت و جهت اساسی بسوی تکامل و رسایی است. یعنی این تغییرات بدون هدف نیستند. فیلسوفانی که اصل تغییر وتحول را در

 کائنات پذیرفته اند راجع به مسیر آن اظهاری نکرده اند ولی زرتشت در گاتاها آموزش می دهد، انسان باید بکوشد

 زندگی فردی خود را بهتر. تازه تر، و رسا تر کند. فردای خود را بدست خود بسازد بنابراین انسان در این تغییر و تحول

دخالت دارد و مسیر زندگی را در جهت بهبودی و نوسازی می تواند معین کند، یعنی به سرنوشت و آینده خود مسلط باشد و

 نپندارد که سرنوشت و فردای او به دست قضا و قدر است. باید بکوشد فردای خود را به دست خود بسازد. درباره نقش انسان

در زندگی فردی و اجتماعی سراسر گاتاها انباشته از نکات فلسفی و علمی است که باید درست فهمیده شود و این یکی از انگیزه ها و

 وظایف انجمن جهانی است که باید در فرصتهای بیشتر درباره آنها گفتگو شود.

پیک مهر: آیا انجمن جهانی زرتشتیان در پاریس با دیگر نهادهای جهانی زرتشتیان همکاری و هم اندیشی دارد؟

آبتین ساسانفر: همانطور که گفته شد هدف انجمن جهانی زرتشتیان ایجاد یک تشکیلات مرکزی و گسترده برای همبستگی  همه زرتشتیان است. تا کنون همه انجمنهای زرتشتیان که از سوی ایرانی ها تشکیل شده در اداره انجمن جهانی مشارکت دارند

ولی ارتباط با زرتشتیان هند یعنی پارسیان تابع شرایط دیگری است، نخست آنکه از لحاظ زبان و گفتگو مشکل عمده ای وجود دارد،

 آنها به زبان انگلیسی صحبت می کنند و ایجاد ارتباط نزدیک با زرتشتیان فارسی زبان آسان به نظر نمی رسد دیگر

 آنکه شرایط زندگی و محیط زیست آنها با زرتشتیان ایرانی کاملا متفاوت است. آنها در هندوستان دارای تمام آزادیها و احترامات قانونی هستند، بزرگترین مردان ارتشی، سیاسی و اقتصادی هندوستان از میان پارسیان ایرانی نژاد برخاسته اند،  هیچگونه قید و بند و تهدید و تجاوری درباره آنها بعمل نیامده است ولی در ایران تا زمان ناصرالدین شاه، زرتشتیان جزیه می دادند،   به مشاغل دولتی پذیرفته نمی شده اند و در نتیجه زندگی مذهبی و اقتصادی آنها دچار دشواریهای بسیار بوده است،

به هر روی پارسیان هندوستان مسایل و مشکلات اجتماعی ایرانیان را درست درک نمی کنند چون با آن مشکلات هرگز سر ،

 کار نداشته اند. پارسیان هندوستان دو دسته اند گروهی متعصب که حتی زرتشتیان ایرانی را در جمع خود نمی پذیرند و گروهی

 آزاد منش و روشنفکر که هیج قید و شرطی برای همکاری و همزیستی با زرتشتیان ایران ندارند و جمعیت آنها سازمان جهانی

زرتشتیان که مرکز آن در لندن است، دیگری سازمان فزانا که یک فدراسیون WZO روز به روز رو به افزایش است.

 پارسیان هندوستان دو سازمان بزرگ جهانی دارند یکی .از انجمن های زرتشتیان در کشور آمریکا است که ازسوی پارسیان

 تشکیل شده انجمن جهانی زرتشتیان که فعلا مرکز آن در پاریس است با این سازمانهای جهانی در ارتباط است که زمینه

همکاری مشترک و شاید پیوستن کامل به یکدیگر فراهم شود. در نشست چهارم آقای سامی بتیاوالا با علاقه بسیار شرکت کرد و

 به انجمن کمک نمود و پیشنهاد های سازنده داد، این ارتباط دنبال خواهد شد تا به نتیجه WZO انجمن جهانی که در پاریس

 تشکیل شده بود مسئول قطعی برسد. در این زمینه ها نیاز به زمان هست که اگر مشکلات جزیی وجود دارد در نتیجه یک

 رابطه مداوم و متکی به حسن نیت بر طرف شود و یک وحدت و صمیمیت در میان باورمندان. زرتشتی در هر کجای

جهان که هستند بوجود آید انجمن زرتشتیان فعلا در محلی فعالیت دارد که در شهر پاریس فراهم شده. ساختمانی است دارای

 سالنهایی برای سخنرانی، نمایش، برگزاری نمایشگاههای هنری، کتابخانه و کلاسهای درس و سمینار، ضمنا نیایشگاهی برای

 انجام مراسم آیینی وجود دارد. بدیهی است که محل اصلی انجمن جهانی در ایران خواهد بود و از هم اکنون در این زمینه میان

 گروهی از زرتشتیان گفتگو می شود. تا شرایط مناسب این کار فراهم شود .همایشها و نشست های همگانی در کشورهای گوناگون

 بعمل می آید در آمریکای شمالی، اروپا و شاید سال آینده در کشور هندوستان .

پیک مهر: آینده انجمن جهانی زرتشتیان را چگونه پیش بینی می کنید؟

آبتین ساسانفر: انجمن جهانی زرتشتیان یک نیاز بزرگ تاریخی و فرهنگی برای ملت ایران است. افرادی که در سازمان دادن

آن دخالت داشته اند با گذشت زمان یکی پس از دیگری در می گذرند ولی آیین و اندیشه اخلاقی و فلسفی که بیش از

 سی و هفت قرن پایدار است ، سرانجام روزی سرچشمه همه اصلاحات و موجب سعادت و خوشبختی جامعه انسانی خواهد شد.

وجود انجمن به افراد بستگی ندارد همه باورمندان و بویژه جوانان و نسل های آینده در ادامه و اداره آن باید مشارکت فعال داشته باشند.

تعداد زرتشتیان در جهان به دقت سرشماری نشده ولی سازمانهای تحقیقاتی در نتیجه مطالعات و آمارگیری اظهار نظر کرده اند

که در ایران بیش از ده میلیون نفر به آیین زرتشت و مکتب فکری گاتایی علاقمند هستند. این علاقمندی تنها یک فعالیت دینی و

مذهبی نیست خواهد بود. این آیین از دید و دسترس مردم ایران پنهان بوده در نتیجه بررسی ها و علاقه شدید مردم در صد سال

اخیر بویژه در شرایط کنونی، اصول این آیین روشنتر و آسانتر در دسترس بلکه یک توجه و علاقه فرهنگی و شناخت هویت

 ایرانی است، بنابراین انجمن جهانی زرتشتیان در آینده ای که دور نیست یعنی در حدود نیم قرن آینده مسلما دارای

 شکوفایی و گسترش بسیار همگان قرار گرفته و بدون تبلیغات و فعالیت یک جنبش خودجوش برای آموزش آن بوجود آمده که

روز به روز بر دامنه آن افزوده می شود، بنابراین مسلما انجمن جهانی زرتشتیان در سطح جهانی در آینده و بدست

نسلهای نو گسترش فراوان خواهد داشت.

پیک مهر: چگونه همکیشان و شیفتگان آیین زرتشت در جهان باید به این انجمن کمک برسانند؟

 آبتین ساسانفر: برای پیشبرد هدفهای انجمن باورمندان و همکیشان باید امکانات فراوان ایجاد کنند این امکانات عبارتست

از  دادن پول و گذاشتن وقت، هرکس باندازه توان خود باید از لحاظ مالی به صندوق انجمن کمک برساند و از لحاظ پیشبرد

کارها صرف وقت کند. هر کس در هر شرایطی باشد می تواند به اندازه پول یک قهوه در روز که مسلما چندین فنجان آن

را مصرف می کنند و چند لحظه یا ساعتی از وقت خود را وقف انجمن کند. درآمدهای انجمن جهانی باید بطور کلی از سوی

 انجمن های محلی زرتشتیان و افراد علاقمند تامین می گردد. در نشست چهارم در یک جلسه بیش از یکصد و چهل هزار دلار

 تعهد پرداخت شد و طبق برنامه قرار شد تا آخر امسال مبلغ قابل ملاحظه ای برای صندوق مرکزی گردآوری شود.

منابع درآمد عبارتند از:
ورودیه، شهریه، دهش، درآمدهای فعالیتهای هنری، مشارکت در جشن ها و سخنرانی ها، از همه مهمتر آنست که هر

 زرتشتی و باورمند به این آیین باید درزمان زندگی خود در وصیت نامه اش بخشی از ماترک و اموال خود را به

 انجمن جهانی اختصاص دهد همانطور که گفته شد سازمان مالی انجمن در مدتی که از یکی دو سال بیشتر نخواهد بود

با افراد سرشناس تکمیل می شود و برای عموم هموندان نام و نشان اعضای هیئت امنای مالی و مقررات آن اعلام خواهد شد

 که هر کس بنا به میل و و ظیفه خود به کمکهای مالی اقدام کند و در وصیت نامه میزان و مقدار دهش و اختصاص آنها بر

 حسب نیت وصیت کننده قید شود و مجریان وصیت نامه که مورد اعتماد و اعتقاد مردم هستند جوابگوباشند

کمک به انجمن جهانی با کمک به انجمنهای محلی کاملا هماهنگی دارد زیرا انجمنهای محلی هر کدام باید به

انجمن کمک کنند و حق عضویت بپردازند چون انجمنها اعضای اصلی انجمن جهانی

هستند بنابراین طبق اساسنامه باید انجمن ویا افراد زرتشتی که هنوز انجمنی ندارند مستقیما به انجمن جهانی کمک کنند.

 پرداخت وجه نقد صرف وقت برای انجام کارهای انجمن دهش و تنظیم وصیت نامه به نفع انجمن و سایر راه حلهای ممکن

 می تواند کمک به پیشبرد هدفهای انجمن باشد .

پیک مهر: چه پیامی برای همکیشان و باورمندان به آیین زرتشت در جهان دارید؟

آبتین ساسانفر: ارزش شخصیت هر انسان برابر با ارزش هدف، آرزو و کارهای اوست. آنکس که خواهان خوشبختی، سعادت و

 آزادی مردم است طبعا مورد احترام دیگران است، زیرا آرزوی .با آرزوی اکثر مردمان جهان یکسان است این آرزوها و

هدفهای بزرگ انسانی پایه آموزشهای زرتشت است پیام من این است که از روی تعصب و بدون آگاهی نباید داوری کرد.

 باید اصول آیین زرتشت را درست بشناسیم و مقایسه کنیم با دیدی روشن، بدون تعصب می توانیم داوری کنیم که راه و رسم

خرد گرایی و قضاوت بر اساس منطق عقلی و علمی بهتر از پیروی از روشهای بی پایه و تعصب آمیز است. زرتشت آموزش

می دهد که باید منصف باشیم ، به هرکس حق آزادی بیان و اندیشه بدهیم خوب را از بد با معیارها و مقیاس های درست باز شناسیم

و خوب را بر گزینیم و با بدیها و پلیدی ها بجنگیم. تنها جنگ و ستیزی که در آیین زرتشت مجاز است نبرد با اهریمن و

 تمام نماد های اهریمنی است، نمادها و مظاهر اهریمنی بسیارند مهمترین آنها نادانی و فقر است یک انسان زرتشتی در آگاه شدن

 خود و دیگران می کوشد، نباید در کنار یک زرتشتی شخصی نادان و نیازمند وجود داشته باشد البته این هدف است.

 یک هدف بزرگ انسانی که باید با جهل و فقر روحی و مادی مبارزه کرد بنابراین پیام من این است که آموزشهای

 زرتشت را آنچه برابر با گاتاها است و میراث فرهنگی و تاریخی ماست پیشه خود سازیم در پیشرفت آن بکوشیم و همانطور

که گفته شد بکوشیم فردای خود را بهتر از امروز و جهان را تازه تر و بارور کنیم، جهان زرتشت، جهان شادی، سازندگی،

 صلح و خوشبختی است، بکوشیم آن جهان را که آرزوی همگان است با هم بسازیم و برقرار کنیم

اندیشه نهایی پیک مهر پس از پایان مصاحبه بالا

 با سپاس از فرزانه فر هیخته دکتر ساسانفر که به پرسشهای ما پاسخ دادند.

۱ اندیشه می دهم خوانندگان گرامی و ارجمند، درخواست ما این است که این مصاحبه را با دقت بررسی فرمایید، زیرا نکته های اساسی و پایه ای

برای گسترش دین بهی زرتشتی در جهان در آن نهفته است ­.

۲ ما زرتشتیان و همه شیفتگان آیین زرتشت در جهان باید هر کدام با توان و امکانات خود به این نهاد یاری

برسانیم تا جهش و دوام و استواری دین بهی زرتشتیان در جهان تضمین شود ­.

پاسخی بگذارید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: