دوست فرزانه

کدبان هومر آ برامیان

با بیکران سپاسها برای دریافت ارمغانهایتان

سالیان دراز است که با شما آشنایی دارم  و بارها سپاسمندی خود را از کارنامه ی آفرین بر انگیزتان،  به گونه هایی، بآگاهیتان رسانده ام  ,در  تازه ترین نوشتاری که از شما بدستم رسیده  با نام

< جشن پوریم و پی آیند های بد هنجار آن >

خواستار آن شدید که پاسخهائی از شهروندان ایرانی تبار اسرائیل (در باره ی نوشتارتان )  بدستتان برسد که از دل و جان برخاسته این نوشتار را پیش کشتان میکنم :

سالیان درازیست که باورهای دینی را  پژوهشگرانه بر رسی میکنم تا آ نها را در چارچوب نامکی جداگانه با نام باورها و دیوارها در آینده در دسترس همگان گذارم  , فراموش نکنیم که همان باورهای خرافه انگیز دینی است که دیوارهای سر بآسمان کشیده را میان باورمندان د گر دین ها  پدید آورده که 100 ها سال جنگ و خونریزی را بدنبال داشته و دارد !

هر چه بیشتر و ژرفتر به رویداد های این پنج  شش هزار سال از پیدایش دین می نگرم ( رویاروی 15 میلیارد سال از پیدایش این خاکدان که بر او نام زمین را نهاده ایم ! و ده میلیون سال از پیدایش همتایان ما با یافتن استخوان سر یک زن در اتیوپی که پیشینه ی آن  به 10 میلیون سال میرسد ! ) تا بوده و هست و شاید خواهد بود ! بیشتر نا هم خوانیها و جنگها و کشتار های آمده در بر گهای تاریخ با دین گره میخورد  و نمونه ها فراوانند که درد انگیز ترینشان رفتار نا شایست دژخیمان داعش است , در همین روزگار خودمان که نیازی به بازگوئی نیست …

جشن پوریم که باورمندان کیش یهود هر سال آنرا بر پا میکنند , نموداریست از رویدادی افسانه ای که همانگونه که گوشزد فرمودید , برگه ای دانشگاهی که راست بودن آنرا بیانگر باشد ندارد , بیشتر داستانهای آمده در تورات نیز افسانه بوده و هیچ دانشگاه و دانشمندی پذیرای این نیست که کسی با خدا گفتگو کند و یا دریا از هم گشوده شود و مردم کیش یهود همراه  چند میلیون چرنده و پرنده  از دریای باز شده ! راه پیمائی کنند و دو باره دهانه ی دریا بهم بپیوندد و سربازان مصری را در ژرفنای خود از میان ببرد و ده ها داستان دیگر که در قرآن و انجیل هم آمده , رویهم رفته پایه های دین بر آن افسانه ها استوار و ماندگار شده و جهان دانش و بینش فرجود و شگفت کاری (معجزه) را نمی پذیرد و نخواهد پذیرفت ! چون بار دانش ندارند , هیچ فرهیخته ای را نمی شناسم که همانند پیر بلخی (مولوی) باین زیبائی , از خداوند یاد کند :

دوزخ و جنت همه اجزای اوست      هرچه اندیشی تو ,  او بالای اوست

هرچه اندیشی پذیرای فنا ست      آنک در اندیشه ناید , آن خداست

بر در این خانه گستاخی ز چیست؟   گر همی‌دانند کاندر خانه کیست

ابلهان تعظیم مسجد می ‌کنند   در جفای اهل دل جد می‌ کنند

 

در مورد نخست وزیر اسرائیل , بنیامین نتانیاهو:

همانگونه که میدانید , مردم اسرائیل از یک دموکراسی راستین بهره می برند که در پهنه ی خاور میانه بی همتا است , آزادی بیان وآزادی  رسانه ها در این کشور شکوفاست و دست اندرکاران دادگستری, موی را از ماست بیرون میکشند و نخست وزیر و بزرگان نامدار را بپای میز دادگاه میکشانند و اگر نیازی باشد بزندان می افکنند… نام ارتش اسرائیل که پاسداری از مرزهای کشور را در دست دارد , ارتش پدافندی (دفاعی) اسرائیل است که یک ارتش مردمی است که شهروندان زن و مردش تا 55 سالگی بگونه ی پشتوانه (ذخیره ) در آن بزیر پرچم فراخوانده میشوند و در بیشتر جنگها , همین سربازان پشتوانه هستند که از دل و جان بر خاسته برای ماندگاری کشورشان می جنگند , برای آ گاهی تان بیافزایم  که هر سال میان یک ماه تا 50 روز , افسران پشتوانه را بزیر پرچم فرامیخوانند و بآنها مزد ماهیانه ی خود را می پردازند که بسیار هنگفت است و چاره ی نیست ( برای نمونه سرهنگی که فرماندهی یک هنگ پشتوانه را در دست دارد  و سر پرست یک بیمارستان یا یک بانک هست با دست مزدی بالای 20 هزار دلار در ماه , ارتش باید این دست مزد را در هنگام فراخوانی این سرهنگ بارتش باو بپردازد ! ) و هزاران نمونه دیگر , بنا بر این هیچ کشوری مانند اسرائیل خواستار یک آشتی همیشگی میان خودش و همسایگانش نیست که شوربختانه سران عربهای تند رو که بیشترشان با باورهای آتش افروز دینی زندگی میکنند (همچون هانیه رهبر حماص در غزه و آخوند نصراله در لبنان که از دست نشاندگان خامنه ای است و هر هنگام برای نابودی کشور اسرائیل شاخ و شانه میکشد ! ) هرگز در اندیشه ی یک سازگاری همیشگی با اسرائیل نبودند و فرزانگان را گوشزدی !

من با شماری از اندیشه های بنیامین نتانیاهو هم خوانی ندارم و بر این باور هستم که هر نخست وزیر پس از دو دوره چهار ساله باید از میدان اداره ی کشور بیرون برود ولی شما دوست ارجمند میدانید که در این چهل سال فرمانروائی آخوندی در ایران , بزرگترین و درد آور ترین آسیبهای جانی را آخوند ها بر پیکر اسرائیل وارد آوردند , 550 مادر اسرائیلی را در جنگهای لبنان سیاه پوش کردند زمانیکه مردم لبنان  در جنگهای شش روزه وارد میدان جنگ نشدند و با پیدا شدن آخوند ها در ایران , سازمان کشتار همگانی حزب اله را در لبنان بر پا کردند که تا بامروز هر ماه بالای سی میلیون دلار دست (از پول مردم ایران )  مزد بآنها میدهند و بارها نصراله باین دست و دل بازی سران تهران پرداخته و آنها را در سخنرانیهایش باز گو می کند که ما هر چه داریم از آخوند های تهران است !!! از سوی دیگر همین آخوند ها سازمان دیگری را بنام حماص  در غزه , ساز و برگ میدهند , برایشان جنگ افزار میفرستند  تا هر هنگا م بر سر مردم اسرائیل موشکهای کشتار همگانی بریزند …. در چنین روزگار بدی که آخوند ها در این کشور کوچک با 20 هزار کیلومتر مربع بپا کرده اند ! بباور شما دوست ارجمند , چه چشم داشتی میشود از اسرائیل داشت !؟ دست روی دست بنشینند تا این چند وجب زمین هم از دستشان بگیرند !؟ ( بودجه ی سالانه ی ارتش اسرائیل از مرزهای 30 میلیارد دلار در سال فرا تر میرود و در اندیشه آورید اگر این بودجه ی هنگفت برای پیشرفتهای کشور ببازار آید چه شگفتیها را در پیشرفت اسرائیل  ببار می آورد !) مردم کیش یهود دارای سر زمینی تاریخی بودند در این آب و خاک  با پادشاهانی چون داوود شاه و سلیمان شاه که در برگهای فرهنگ فراخ دامان پارسی با نامشان آشنا هستیم , این سرزمین کوچک که پایتختش یروشلائیم (اورشلیم) است , همیشه مورد یورش بیگانگان بود , از یونانیان گرفته تا بابلیان و رومیان جهان خوار که  در سالهای هفتاد از زایش مسیح با جنگ و خونریزی وارد سر زمین فلستین شدند  , در سال 120 از زایش مسیح , سرداری از کیش اسرائیل بنام شیمعون بر کوخبا بر خاست و با گرد آوری سربازانی جان بر کف (شمار آنها را در برگهای تاریخ تا بالای 300 هزار تن آورده اند)  , این سردار در برابر یورش ارتش روم باستان خیزشی دامنه دار را بیاراست و در جنگهای پارتیزانی و زیر زمینی توانست آسیب های فراوانی بر ارتش روم وارد سازد و لژیون شماره بیست ارتش روم را تار و مار کند و اورشلیم را از دست رومیان بیرون آورد !( کتابی پژوهشی را بنام سپهسالار شیمعون بر کخبا در 420 برگ بزبان پارسی نوشته ام که خیزش این سردار را مورد بر رسی می نهم )  , این رویداد , آ دریانوس , امپراتور روم را بر انگیخت و فرمان داد , سردار سیوریوس با دوازده لژیون بفلستین آن زمان یورش آورد و با کشتاری خانمانسوز , آن سرزمین را بخا ک و خون کشاندند و 100 ها هزار تن از گرسنگی جان دادند و خیزش سردار بر کوخبا به شکست رسید و از سال 136  از زایش مسیح تا سال 1948 مردم کیش اسرائیل در سرتا سر جهان پراکنده گردیدند  …. 6 میلیون تن از آنان در جنگ های جهانی دوم بدست دژخیمان نازی به کوره های آدم سوزی فرستاده شدند و رویداد تلخ هولوکاست را بر پا کردند که لکه ی ننگی است در تاریخ جهان !خیزشی در فلستین روی داد که در آن زمان انگلیسها بر آن سر زمین فرمان میراندند  پس از سالها جنگ با اعراب فلستین و مبارزاتی که جوانان یهودی بپا کردند ( در میانشان بازماندگان کشتارهای نازیان بودند که به سرزمین نیاکانی بازگشتند) ,  با پای در میانی سازمان کشورهای هم پیمان (سازمان ملل متحد) این کشور خود کفا شد و بنام کشور اسرائیل بر پا گردید که تا بامروز پس از هفتاد سال برای ماندگاری خود می جنگد , در تاریخ پر فراز و نشیب سر زمین اسرائیل , عربها نیز  پس از خیزش اسلام از عربستان  , از 1400 سال پیش , تاخت و تاز را به ایران و مصر و خاورمیانه آغاز نمودند و سر زمین فلستین هم بر کشورهای زیر فرمان خود افزودند ولی فرزندان این کیش ,  چشمشان به خانه ی پدری بود و اعرابی که در این سر زمین میزیستند , خواهان بر پائی کشور اسرائیل نبودند و این دشمنی تا بامروز ادامه دارد زمانیکه اسرائیل همیشه خواهان یک آشتی همیشگی میان خود و فلستینیان بوده وهست که همیشه با سر پیچی آنها رو برو میشوند  و با بر پائی جمهوری اسلامی در ایران , بر این دشمنیها افزوده شد !

هر نخست وزیر دیگری هم که بجای نتانیاهو , سکان اداره ی کشور را در آینده بدست بگیرد , نمیتواند در برابر سران جمهوری اسلامی که بی پروا سخن از نابودی اسرائیل را در سر می پرورانند !!!! آسوده و خاموش بنشیند! آرزوی هر شهر وند اسرائیلی همانا رسیدن به آشتی و آرامش است با همسایگانش و باور بفرمائید اگر دستهای آتش افروز آخوند ها نباشد , اسرائیل میتوانست با فلستینیها کنار آید همانگونه که در پیمان آشتی میان مصر و اسرائیل , انور سادات رهبر مصر توانست وجب به وجب از خا ک خود را که در جنگهای شش روزه بدست اسرائیل افتاده بود بآنها باز گرداند ……

هنگام بر پائی پیمان اسلو میان فلستینی ها و اسرائیل , یاصر عرفات با اسرائیل پیمان آشتی بست که باز با پای در میانی آخوند ها , این پیمان هم از میان رفت و دشمنی میان خود فلستینی ها ببار آورد که تا بامروز ادامه دارد , اسرائیل بارها بسران فلستین روی آورده که بیائید و با ما بر سر میز گفتگوی آشتی بنشینید و خواسته های آشتی جویانه ی خود را با ما در میان گزارید تا غزه را برایتان هونگ کونگ خاور میانه کنیم !! ولی کو گوش شنوا ؟ .

دوست نازنینم , شما خودتان خوب میدانید که مردم اسرائیل از خواهان ترین های جهان هستند برای یک آشتی جاودانه در کشورشان , نتانیا هو همچون بگین ها و اسحاق رابین ها روزی از میدان برون خواهند رفت و فرزندان آینده ی اسرائیل و ایران , همچون گذشته های نه چندان دور برای هم یاریهای گسترده , دست در دست برای ساختن ایران آینده و بویژه راه کارهائی برای گسترش باز سازی سرچشمه های آب در کشور ایران آغاز به یاری رسانیها خواهند کرد تا ایران را با کمک از میهن دوستان همیشه در میدان , بدوران شکوفائی و  بهروزی گذشته برسانند , چه زیباست بآنروز شادی آفرین دست یافتن .

با مهر و دوستی

همایون ابراهیمی

پاسخی بگذارید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: