هفتاد سال از بر پائی کشور ایسرائل سپری شده

« همایون ابراهیمی »

اسرائیل.jpg

ره نامه ی (نقشه) کشور کوچک اسرائیل در پهنه ی خاور میانه

نام ایسرائل , نامی است بر داشته شده از برگهای تورات و از نامهای یعقوب پسر اسحاق و نوه ی ابراهیم بر داشته شده و آنگونه که تازیان (اسرائیل) مینویسند درست نیست , وجهانیان نیز ایسرائل (ISRAEL) را درست مینویسند :

این کشور نو پا در سال 1948 از زایش مسیح پس از جنگهای چندین و چند ساله با تازیانی که در آن جا زندگی میکردند ( جنگهای استقلال) با نشستی سرنوشت ساز در سازمان کشورهای هم پیمان گیتی (سازمان ملل متحده در نیویورک) با شناسائی بیشتر کشورهای جهان و سرپیچی کشورهای تازی …. برپا شد

בן גוריון.jpg

برپائی کشور را , داوید بن گوریون نخست وزیر بر گزیده شده بآگاهی همگان میرساند

( تالار موزه ی شهر تل آویو در ماه مای 1948 )

و از آن زمان تا کنون , آن دشمنی های ژرف ادامه دارد …….. و جهانیان زیر فشار بلندگوهای دشمن ستیز عرب ها در سراسر گیتی و پرداخت میلیاردها پول برای بد نام کردن مردم ایسرائل , تا می توانند از آن مردم با بدی یاد می کنند , کارها و رفتارش را با عربها به ایراد و ستیز می کشند و هیچگاه پژوهشگرانه و خدا پسندانه و خردمندانه , این دشمنیها را مورد بر رسی ننهاده اند تا برداشتهای درست را در برابر باورهای تند و تیز دینی فراروی هم نهند و از دل و جان بر خواسته بداوری نشینند و سپس بر آورد کنند که آیا رفتارشان , کرداشان و پندارشان با مردم ایسرائل درست است یا خیر !؟ ( بی هیچ اگر و مگر سیاسی و دینی !!!!).

2.jpg

 سربازان زن و مرد اسرائیلی در نخستین روزهای برپایی، هنگام پاسداری از مرزهای کشور کوچکشان

در راستای این نوشتار پژوهشی, شما خوانندگان را بیشتر و بیشتر با مردم این کشور آشنا میکنم , برگهای رویدادهای این سرزمین را مورد بر رسی می نهم و رخ دادها را بی هیچ گونه کورباوری (تعصب) با شما در میان مینهم تا آنچه بر مردمان این کشور می گزرد (ذ) را بنوشتار در آورم .

ایسرائل 1.png

مردم اسرائیل از کتاب خوان ترین های جهان بشمار میآیند

آنهائی که مرا میشناسند میدانند که از وابستگان تنگاتنگ فرهنگ میهن و زادگاهم ایرانم , با گلزار همیشه بهار ادب پارسی , یک هم خوانی از دل و جان بر خاسته دارم , همیشه کوشیده ام در نوشتارهایم از واژگان پارسی کار بری کنم , در چهار نامکی (کتاب) که نوشته ام و هر کدامشان بالای 400 برگ است , کوشیده ام , زبان ورجاوند و مادری پارسی را ارج نهم و واژگان بیگانه در نوشته هایم نیاورم و تا می توانم , سرباز وار از درخشش همیشه فروزان فرهنگ زادگاهم پاسداری کنم و تا زنده ام نیز این کار را ادامه خواهم داد …… ولی بالای 50 سال زندگی در کشور نیاکانم ایسرائل و دیدن این موج رویداد های تلخ و تکان دهنده در این سر زمین بخون تپیده ! نمی تواند آرامم گزارد (ذ) که دست روی دست بنشینم و باز گوی راستیها و درستیها نباشم و بر پایه ی این خواسته ی از دل و جان بر خاسته , بر آن شدم که آستینها را بالا زنم و در راستای این زنجیره نوشته های پژوهشی و پاک شده از باورهای تند و تیز دینی ! مردم کشور ایسرائل را با شما آشنا کنم و چه رویدادیی مرا وادار کرد که باین نوشته ها بپردازم …….

نارندرا مودی رهبر کشور پهناور هند که شمار شهروندانش از مرز یک میلیارد تن بالا رفته , در دیداری تازه از کشور ایسرائل گفت :

پیشرفتهای روز افزون این کشور , مراوادار کرد که همکاریهای گسترده تری با سران ایسرائل داشته باشیم ……. گفته های این رهبر

دور اندیش که پیشرفت مردم کشورش , بالانشین خواسته های اوست , باین باور ژرف دست یافته که چرا با ایسرائل بگفتگو ننشیند و همکاریها را با دانشمندان این کشورگسترش ندهد و ای کاش , رهبران فلستین نیز چون بیاندیشند ………..

ناراندا مودی.jpg

خود رو ساخت اسرائیل که در جا میتواند آب شور دریا را شیرین و در خور آشامیدن کند , این خود رو را نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به رهبر هند ناراندا مودی نشان میدهد.

اگر واپس گرائیهای ویرانگرانه ی دینی را بکناری نهیم و بر پایه های راستین و استوار دانش و بینش داوری کنیم ….. دانشگاهیان و پروفسورهای برجسته ی گیتی میدانند که کشوری با 70 سال برپائی توانسته , دست آوردهائی را بجهان پیش کش کند که همتائی را نمیشود برایش یافت ……خواسته ی من از این نوشتار , این نیست که سخنگوی این کشور باشم ( کمتر از آنم که چنین باشم ) , چیزی که هست و باید بر آن تکیه کرد , میزان باورنکردنی نا آگاهی مردم فلستین است از پیشرفتهای کشور ایسرائل ….. و باید این رویداد تلخ را به بر رسی کشاند که چرا رهبران فلستین , بجای همکاری با ایسرائل ! جنگ و بیچارگی و ندانم کاری و سوگواری را برای مردم خود ببار آورده اند …… اگر از روز نخست بر پائی در سال 1948 از در همکاری بپا میخواستند ….. شاید خاورمیانه ی امروز را بگونه ای دیگر میدیدیم .

شوربختانه از آغاز برپائی کشور ایسرائل تا بامروز , هیچگاه رهبری دور اندیش از میان مردم فلستین بر نخاست تا گویای رویداد های درست و پاک شده از خرافه باشد , بیانگر آنچه تاریخ گواهی میدهد باشد ! هیچگاه بکودک فلستینی نیاموختند که کیش ایسرائل در این آب و خاک میزیسته و دارای پادشاهانی چون داوود و سلیمان بوده ! بآنها نیاموخته که رومیان جهانخوار ! در 1860 سال پیش با زور شمشیر این سر زمین را از آن خود کردند و مردم دردمندش را آواره ی گیتی نمودند ……

سلیمان.jpg

کاخ افسانه ای سلیمان , پادشاه اسرائیل در بالای سه هزار سال پیش

مردم اسرائیل , شبانه روز برای بهروزی جهان در کوشش و تکاپو هستند تا هر چه زود تر داروی سرطان را بیابند و این بیماری را از جهان ریشه کن کنند , تازه ترین شیوه های شیرین سازی آب دریا را برپا کرده اند تا کمبود آب را در جهان ریشه کن کنند ….

کیش ایسرائل در میان پیشینه دار ترین کیشهای جهان بشمار می آید با بالای گزشته ای (ذ) شش هزار ساله زمانیکه جهان ما بالای 15 میلیارد سال ! است که بدور خورشید میگردد و ما جانداران , 10 میلیون سال است که در پهنه ی این خاکدان (گیتی) زندگی میکنیم و باستان شناسان , استخوان سر زنی را در اتیوپی آفریقا یافتند که بالای 9 میلیون سال پیش زندگی میکرده !!!!, زمانی که باورهای جدائی آفرین دینی , 5بالای هزار ساله هستند ! در برابر 15 میلیارد سال گردش زمین به دور آفتاب و 10 میلیون سال زندگی ما جانداران که براستی هیچ است …..

جمجمه.jpg

استخوان سر کسی با پیشینه ای بالای 9 میلیون سال

کیش ایسرائل از نخستین ها در میان جهانیان است که به یکتا پرستی روی آورد .

سر زمین ایسرائل را در برگهای تورات میشناسیم و در بخشهائی از آن , مرزهای این کشور نیز یاد آوری شده , مردمانش بدامداری و کشاورزی زندگی را بسر می بردند , پادشاهان نامداری چون داوود شاه و سلیمان شاه داشتند , نام سلیمان , در فرهنگ شکوفای ایران زمین بسیار آمده و در مانده های فرهیختگانش داستانهای تورات فراوان است , ابراهیم از نخستین پیامبران کیش ایسرائل است که باورهای یکتا پرستی را بارمغان آورد و فرزندش اسحق که او نیز پیامبری نیک اندیش بود و پسر اسحاق , یعقوب که سه همسر برگزید و دارای دوازده فرزند پسر بود که نام فرزندانش را موسای پیامبر برای دوازده ایل در بر گیرنده ی کیش ایسرائل بر گزید و امروز نیز استانهای کشور نوپای ایسرائل از نامهای دوازده فرزند یعقوب بر گزیده شده که یوسف یازدهمین پسرش بود و داستان یوسف و زلیخا , که بیشتر ما با آن آشنائی داریم .

رویدادهای ریز و درشت در میان باورمندان این کیش بسیار است و باین بسنده میکنم که

در زمان فرعونیان , بسیاری از مردم این کیش , گرفتار جور وستم بودند که موسا رهبری آنها را در دست داشت و خواستار آزادی پیروانش از فرعون شد و پس از کشمکشهای آمده در برگهای تورات آنها را از مصر بیرون آورد و پس از چهل سال آوارگی , بسر زمین نیاکانی خود بازگشتند و ماندگار شدند …… شور بختانه جایگاه سرزمین ایسرائل مورد یورش بیگانگان بود که در برابر جور و ستمهایشان , ایستادگی و پایداری نمودند , یونانیان باستان سالیان دراز بر مردم این سرزمین فرمان بردند و بابلیان نیز تا توانستند , از این مردم کشتارها ببار آوردند تا نوبت به رومیان جهان خوار رسید و میزان جور و ستمها یشان روز بروز افزوده تر میشد تا جوانمردی پهلوان بنام شیمعون بر کوخبا از میان این کیش بر خاست و

בר כוכבה.jpg

شیمعون بر کوخبا(فرزند خورشید) از پهلوانان کیش اسرائیل که با رومیان به ستیز بر خاست

מטבע.jpg

هنگام فرمانروائی کوتاه بر کوخبا , سکه هائی از او ببازار آمد

این سکه ی طلائی , نمودار دروازه ی اورشلیم است (سال 136 از زایش مسیح)

آغاز به گرد آوری سپاه نمود و بباور گروهی از پژوهشگران نامدار , 400 هزار سرباز را که ارتشی کار آزموده داشت آراست با افسران بر جسته زن و مرد و با خیزشی از پیش آراسته شده بر رومیان شورید ویک گردان از لژیونهای روم را شکستی سخت داد که آدریانوس , امپراتور روم باستان را سخت خشمگین کرد و فرمان داد تا سیوریوس , یکی از سرداران کار آزمده را با دوازده لشکر از بهترین های ارتش روم, برای سرکوب ارتش سپهسالار بر خوکبا روانه ی سرزمین ایسرائل کند ,

הדרינוס.jpg

پیکر برنزی آدریانوس امپراتور روم در سالهای 76-138 از زاد روز مسیح

این تندیس از گرانبها ترین ها در جهان بشمار می آید که در سال 1975 در خاک بر داری

در پیرامون شهر بیت شمش در نزدیک اورشلیم یافت شد

آن سردار کار کشته با آن بیشمار سربازانش , شکست سختی به ارتش ایسرائل وارد کردند و در 1380 سال پیش , این سرزمین , خود کفائی را از دست داد و رومیان و سپس عربها و ترکها و انگلیسها بر این سرزمین فرمان راندند ولی فرزندان کیش , هرگز باز گشت بسرزمین نیاکانی خود را از یاد نبردند و در جنگهای خانمانسوز جهانی 2 که هیتلر بر آلمان فرمان میراند , بیش از 6 میلیون تن از مردمان خود را در کوره های آدمسوزی از دست دادند و فراریان آن جنگها بسرزمین پدری که زیر فرمان انگلیسها بود باز گشتند و خیزشی از پیش آراسته شده را بر پا کردند , نیاز به یاد آوری است که در سال 1860 از زاد روز مسیح ,

הרצל.jpg

بنیامین هرتصل 1860-1904

یکی از بزرگترین رهبران کیش ایسرائل بنام بنیامین هرتصل در کشور اتریش زاده شد , که آگاهیهای گسترده ای از کیش پراکنده ایسرائل داشت و در راستای آن آگاهیها نامکی (کتاب) پُر بار را بنام کشور ایسرائل بچاپ رساند که در آن از آرزوهای مردم این کیش یاد میکند که پس از هزاران سال سرگردانی و آوارگی در کران تا بکران گیتی , زمان آن فرا رسیده که بسرزمین نیاکانی خود باز گردند و آن کشور فراموش شده را دو باره باز سازی کنند , هرتصل در سال 1904 در 44 سالگی رخت از جهان بر کند و پیرامونیانش , اندیشه های سازنده ی او را ادامه دادند که آن اندیشه ها را باورهای صیونیستی میگویند , صیون نام تپه ایست در پیرامون یروشلائیم (اورشلیم بزبان تازیان ) که وابستگان به هرتصل را باورمندان صیونی میگویند که عربها آنرا بگونه ای نا درست , صحیونی میخوانند و با بر چسب های فراوان و نادرست که بلندگوهای کشورهای عرب ببار آورده اند , تا توانسته اند , داستان های خود ساخته و نادرست از صیونیستها باز گو کرده اند که شوربختانه , در درون مردم ساده و زود باور کار ساز شده ولی آگاهان و دانشمندان و واردان به رویداد های خاورمیانه میدانند که این دروغ پردازیها را پایه و بار دانشی نیست .

بهر روی ارتش جهان خوار بریتانیای بزرگ , در سال 1917 بفرماندهی سردار آلنبی وارد سرزمین ایسرائل شد که در آن زمان , ارتش عثمانی بر آن فرمان میراند , در آن زمان , دو سازمان زیر زمینی اتصل و هاگانا که از جوانهای میهن پرست صیونی بودند , با پیاده کردن برنامه های آراسته شده ای میکوشیدند تا میتوانند بر انگلیسها فشار بیاورند که سرزمین پدری را ترک گویند , سازمان اتصل رفتارشان بسیار تند بود با انگلیسها و باکی از آنها نداشتند و با آنها به نبرد بپردازند , یکی از رهبران بر جسته ی سازمان اتصل , منخم بگین بود که در لهستان زاده شده بود و انگلیسها برای سرش , یک میلیون لیره ی استرلینگ ارمغان میدادند , بگین با کارهای پارتیزانی , با انگلیسها می جنگید و با سازمان خودی هاگانا نیز سر سازش نداشت , چون داوید بن گوریون , رهبر سازمان زیر زمینی هاگانا , از رفتار تند بگین و یارانش با انگلیسها , دل خوشی نداشت و رهبران اتصل بیشتر با خشونت میجنگیدند , جهان آزاد در سال 1948 از زاد روز مسیح , در یک نشست تاریخی در سازمان کشورهای هم پیمان در نیویورک بر آن شدند که دو کشور نوپا در سرزمین فلستین, بر پا شود , کشور ایسرائل و کشور فلستین :رهبران کشور ,این خواسته را پزیرا شدند و کشورهای زیادی و در میانشان ایران و کشورهای عرب پاسخ نه دادند , در فردای آنروز سرنوشت ساز , جنگهای برپائی کشور ایسرائل آغاز شد ….. کشورهای سوریه از بالا , مصر در باختر و اردن از خاور با ارتشهای کار آزموده , یورشهای گسترده ای را بر کشوری که هنوز یک روزه نشده بود آغاز نمودند ….

بن گوریون عربهای درونی کشور را به همکاری و هم یاری فراخواند , زبان عربی را یک زبان شناخته شده دانست , فرمان داد بروی اسکناسها و تمبرها و کاغذ های بنیادین (رسمی) کشور بسه زبان عبری , عربی و انگلیسی نوشته شود , تک تک شهروندان کشور , از هر دینی که باشند برابر و همتای یکدیگرند …….. بروی بنچاک (سند) بر پائی کشور دستینه (امضا) کردند و هنوز جوهر بنچاک خشک نشده بود که کشورهای عرب دست بدست هم با همه ی نیروهای ارتش و یاری از پولهای باد آورده ی نفت وارد جنگ شدند تا بباور خودشان , مردم این کشور نوپا را بدریا بریزند ,

אלת.jpg

شهر کرانه ای ایلات در جنگ های بر پائی , بسال 1947 بدست ارتش نوپای اسرائیل افتاد

نیاز بیاد آوریست که همسایگان کشور ایسرائل در اباختر (شمال) سوریه و لبنان , در نسا (جنوب) مصر , در خاور (غرب) اردن و در باختر (غرب) , دریای مدیترانه می باشد و اعراب ,هنوز که هنوز است , پس هفتاد سال از بر پائی , بکودکان خود در دبستان و دبیرستان و دانشگاه می آموزند که مردم این کشور را باید بدریا ریخت , آنها را کشت و هرگز از سر سازش با آنها بر نیامد !!!! جنگ آغاز شده بود که تا بامروز ادامه دارد ……

مردم عرب را از کینه توز ترین های گیتی میدانند که بیشترشان را واپسگران دینی در بر میگیرند , رهبرانی خرافه گر , بر آنها فرمان میرانند و کارشان به پشت بلند گو رفتن و کینه توزی و راه اندازی خون و سر بریدن این و آن است , چیزی که در اندیشه ندارند آشتی و همزیستی با مردم ایسرائل است و تا بامروز ! در درون نیایشگاه های (مسجد) مالامال از مردم ساده دل , شمشیرنشان مردم میدهند و با فریاد آنها را وامیدارند که بر خیزید و تا میتوانید آدم بکشند , هیچگاه بمردم خود نیاموختند که بیائید و از سر آشتی با ایسرائلیان در آئید , هیچگاه نگفتند که این مردم , از سرگردانان چند هزار ساله در اکناف گیتی هستند که بسرزمین خود باز گشتند تا آنرا آباد کنند و بارها و بارها , رهبران آن کشور نوپا , چه در سازمانهای شناخته شده ی جهانی و چه در سخنرانیهایشان , به مردم کشورهای پیرامونشان گفته اند که اگر ایرادی هست , بیائید تا پشت میز گفتگو بنشینیم و همه چیز را با یاری از همکاری و آشتی , میان هم بر رسی کنیم …… پاسخ سران عرب جنگ و خون ریزی و ترفند و از پشت خنجر زدن بود ……

نام ارتش ایسرائل را سران کشور , ارتش پدافندی (دفائی) نهاده اند , مردم این کشور را بیشتر , کسانی در بر میگیرند که از جنگ و خونریزی بدورند , جنگهای خانمان سوز هیتلری را دیدند , خانواده هایشان را در درون کوره های آدم سوزی , خاکستر کردند …. هیچ مردمی چون آنان از جنگ , بیزار نیست , آنها به سرزمین پدری آمده بودند تا آبادش کنند , دانش نامه های دکتری و مهندسی را بکناری نهادند و جامه ی کشاورزی بر تن کردند تا از سرزمینی تف زده و سوخته , کشوری آباد بسازند , آنها شاید در میان مردم گیتی , بیشتر از همگان از واژه آشتی نام میبرند , واژه ی شالوم که همان درود بزبان پارسی است , همیشه بر سر زبانهایشان است , عربهائی که در کشور ایسرائل زندگی میکنند , از خوشبخت ترین ها , میان کشورهای عرب بشمار می آیند چون برابر هر شهروند این کشور سود میبرند , بیمه های همگانی , بفرزندان شهروند ایسرائلی پول می دهند و عربها هم پولهای هنگفت می گیرند چون شمار فرزندانشان زیاد است و ایسرائلیان کمتر فرزند دارند , عربی که بالای 10 فرزند بدنیا می آورد , برای هر فرزندش از کشور پول میگیرد و شهروندان دیگر میان دو یا سه فرزند دارند و خیلی کمتر از بیمه پول دریافت می کنند …….

כנסת.jpg

نمای بیرونی کنست , پارلمان اسرائیل در اورشلیم

اسرائیل , در میان پیشرفته ترین های گیتی بشمار می آید , با در آمدی سرانه که با آمریکا و اروپا برابری می کند , در راستای این 70 سال بر پائی , دانشمندانش 11 نشان نوبل در فیزیک و شیمی و دانش و بینش و کشاورزی بدست آورده اند , در میان پُر پزشک ترین کشورهاست , بزرگترین دانشگاه های گیتی را دارد با میزان شمار بر جسته ترین پروفسورهای گیتی در دانش و بینش …… آیا مردم چنین کشوری نیاز بجنگ و کشتار دارند !؟ آیا چنین مردمی , بجای نشستن در دانشگاه ها و آزمایشگاه ها برای یافتن درمان بیماری سرطان و بیماری فراموشی و ……. میخواهند بمیدان جنگ بروند !؟

שלום 1.jpg

پیمان آشتی میان سران اسرائیل و مصر با میانجی گری کارتر رهبر آمریکا

26 ماه مارس سال 1979 از راست بچپ:منخم بگین-جیمی کارتر-انور سادات

نا هم خوانیهای ژرف میان اندیشه های پُر بار از خرافه است که عرب را از اسرائیل جدا میکند ! هیچگاه از سر مهر و دوستی نیامدند و پای میز گفتگوهای آشتی جویانه ننشستند چون آخوندها که شمارشان نیز فراوان است , هرگز نخواستند و نمیخواهند که مردمشان , با کشور ایسرائل از در آشتی و هم خوانی در آیند , بر پایه ی فرمانهای خشک و تند و تیز دینی با مردم سخن می گویند و وادارشان میکنند که بروید و کشته شوید (شهید) برای دین !

ساختمان وایزمن در اسرائیل , بزرگترین دانشگاه پژوهشی کشور

با دانشمندانی که دو تن از آنها به نشان نوبل دست یافته اند

ויצמן.jpg

שלום 2.jpg

اسحاق رابین رهبر اسرائیل با پادشاه اردن زنده یاد ملک حسین

وکلینتن رهبر آمریکا : سپتامبر 1994 پیمان آشتی میان اردن در اسرائیل

مردم ایسرائل را کسانی در بر میگیرند که بیشترشان دارای پایان نامه های دانشگاهی هستند و از جنگ و خونریزی بیزارند و بارها و بارها کشورهای عرب را به میز هم کاری فراخوانده اند و رهبرانی دور اندیشی چون سپهسالار انور صادات رهبر مصر و پادشاه اردن ملک حسین , پس از سالهای دراز جنگ و خونریزی , باین بر آورد رسیدند که از راه جنگ و ستیز نمیشود ایسرائل را بزانو در آورد و بهتر است با این کشور بسازش بپردازند و بروی همین باور بود که زمینهائی را که در جنگهای شش روزه از دست داده بودند , ایسرائل , بآنها باز گرداند , با فرو پاشی فرمانروائی شاهنشاه آریا مهر در ایران که با کشور ایسرائل همکاریهای فراوانی داشت , همه چیز بپایان رسید, رهبران جمهوری اسلامی تا توانستند برای کار شکنی و دشمن تراشی , در برابر ایسرائل ایستادند , دو سازمان کشتار همگانی را با پرداخت میلیاردها دلار , یکی در لبنان با نام حزب اله بر پا کردند و یکی در نسا (جنوب) با نام حماص و بی باکانه بجهان آزاد گفتند که برای نابودی کشور ایسرائل از هیچ یاری رسانی کوتاهی نمیکنند ( ایران کجا و ایسرائل کجا !) آن ها از یاد برده اند که همین دار و دسته ی فلستینی ها , در دوران جنگهای هشت ساله صدام با ایران , هنگام فرود آمدن موشکها در تهران ! می ایستادند و شیرینی میان مردم پخش میکردند (در کوچه های غزه ) ….. وبا آمدن جمهوری اسلامی , با آگاهیهای نادرست , مردم نیک اندیش ایران را چنان با مردم ایسرائل بد کرده اند که شگفت زده میشویم ! از یادشان رفته که در دوران شاهنشاه آریامهر , گروه گروه روحانیان , سوار هواپیمای ال عال میشدند و برای درمان در بیمارستانهای ایسرائل درمان میشدند و با شادی بکشور ایران بر میگشتند و در میانشان بودند روحانیانی که بایسرائل پشت کردند و برای نابودیش , شاخ و شانه کشیدند …… فراموش کرده اند که دیر یا زود از این جهان خواهند رفت و چیزی که از آنها بیادگار می ماند , بازتاب کارنامه ی آنهاست چون بجا گفته اند که : از کوزه همان تراود که در اوست , تاریخ با هیچ کسی شوخی ندارد و آنچه در برگهایش ماندگار می ماند , راستیها و درستیها است ….. هیتلر که 60 میلیون تن را در جنگهای جهانی 2 بنابودی کشاند , نامش و کارنامه اش تا جهان باقی است ماندگار خواهد ماند و فردوسی توسی که شاهنامه ی آفرین بر انگیزش را نوشت که برای ما ایرانیان اهورائی , شناسنامه ای راستین هست , تا جهان بر پا است , نامش در دل هر ایرانی شادمانی ببار میآورد و شگفتا که رهبران امروز ایران , باید بداند که کارنامه ی 40 ساله ی آنها جاودانه ماندگار خواهد ماند .

در چنین روزگاری که دشمنان سوگند خورده ی اسرائیل , برایش ببار آورده اند …. باز میبینید که مردم آشتی جویش , نه تنها از جنگ بیزارند , که در تلاشی شتابنده و روز افزون می کوشند برای بهروزی مردم جهان کار کنند و هر روز با شیوه ای تازه و نو , شگفتی ببار آورند , در کشاورزی و پزشکی و نرم افزاری میان 5 کشور پیش رفته ی جهانند , سازمان دانشگاهی وایزمن در شهر رخووت در نزدیکی تل آویو , با یاری از پزشکان کار شناس و پروفسورهائی که دو تن از آنها , به نشان بر جسته ی نوبل دست یافته , میکوشند , هر چه زود تر بداروی بر اندازی بیماری سرطان دست یابند , در تازه ترین دست یابیهای ژرف توانسته اند , داروئی را ببازار آورند که بیماری فراموشی را (آیزهایمر) درمان میکند , همان پروفسور جوان و همان پزشکی که از کار دانش پژوهانه اش میتواند بداروی سرطان دست یابد , هر سال برای سربازی و پاسداری از کشورش , بمیدانهای جنگ فرستاده میشود ! بیائید و خردمندانه و بدور از دشمنی ! داوری کنید ! آیا بجای پوشیدن جامه ی سربازی و رفتن بجنگ و کشته شدن , بهتر نیست که آن سرباز پزشک و پروفسور , بکارهای سودمندش در دانشگاه ها ادامه دهد !؟ مردم ایسرائل هرگز و هرگز خواهان جنگ و خونریزی نبوده و نیستند, سازمان نرم افزاری اینتل , در ایسرائل کار میکند , بیشتر نرم افزارهای گیتی و بویژه ایران ! ساخت ایسرائل است! بیشتر دستگاه های پیچیده ی پزشکی که در بیمارستانهای جهان کار میکند , ساخت ایسرائل هستند ومیتوانند هزاران بیمار را درمان کنند ….. آیا چنین مردمی با چنین کارها و چنین کارنامه ای میتوانند خواهان جنگ باشند !؟ مردمی که سر زمینی سوخته را گلستان کردند , آبهای شور دریاهایش را شیرین و آشامیدنی نمودند , دانشمندانش یازده بار به نشان نوبل دست یافتند , لوله های چکه ای را ببازار آوردند تا روش آبیاری را در جهان دگرگون کنند …… چنین مردمی ! آیا خواهان جنگند !؟

tel aviv.jpg

شهر تل آویو کانون گردشگری و بازرگانی کشور اسرائیل

پایه گزاران (ذ) راستین و فرماندهان ارتش پدافندی و بپا خاسته ی ایسرائل را در آغاز , بیشتر, کوچ کنندگان از کشور روسیه در بر میگیرفتند , افسران کار کشته و کاردان ارتش سرخ و افسران کار آزموده ی هنگ عبری که در دوران جنگ جهانی هیتلری (دوم) بیاری ارتش بریتانیا شتافته و در میدانهای جنگ العلمین در برابر سربازان رومل آلمانی , شگفتیها ببار آورده بودند و رشادتها از خود بیاد گار نهادند , ارتش ایسرائل با روشی بر داشته شده از شیوه های ارتش انگلیس پایه گزاری شده و نشانهای ارتشی نیز برداشتی است از نشانهای بریتانیائی که از سر جوخه آغاز شده و گروهبان دو و گروهبان و سپس استوار را در بر میگیرد و افسران که با پایان نامه ی دانشکده های ارتشی بسر دوشی دست می یابند , از ستوان 2 و سپس ستوان یک – سروان –سرگرد – سرهنگ دو –سرهنگ – سرتیپ – سرلشکر وسپهبد که دارای یک شمشیر و شاخه ی زیتون (بجای تاج) و دو برگ انجیر ( بجای ستاره ) که نشان سپهسالاری ارتش پدافندی ایسرائل است که هر 4 سال , نخست وزیر با سفارش وزیر پدافندی, آنها را باین پست بر جسته میگمارد , شیوه ی (دکترین)جنگی ارتش ایسرائل , با دیگر ازتشها ی گیتی توفیر دارد , افسران , همیشه پیش آهنگان ستونهای رزمی را در دست دارند و سپس سربازان وارد میدان میشوند ! بسخنی دیگر , هنگام رویاروئی با دشمن , نخست افسران وارد کار زار میشوند تا میدان جنگ را بر رسی کنند و سپس سربازان با فرمان آنها بافسران می پیوندند ( این روش از شمار زخمی و یا کشته ها بگونه ای چشم گیر ,میکاهد )

مردم کشور , همگان , در آغاز جوانی بزیر پرچم فراخوانده میشوند که پسران سه سال و دختران دو سال و نیم , جامه ی زیتونی رنگ سربازی بتن دارند , پس از پایان سه سال , هر سرباز و افسر و نشان دار رزمی تا 57 سالگی , سالانه میان یک تا دو ماه , بزیر پرچم فراخوانده میشوند که بآنها سربازان پشتوانه (ذخیره) میگویند , در هنگام جنگهای ماندگار در رویدادهای تاریخ 70 ساله ایسرائل , تیپ ها و لشکرهائی که بیشترشان را سربازان پشتوانه (ذخیره) در برمیگرفت , که با رشادتهائی که کمتر در ارتشهای جهان بیاد داریم توانستند در برابر دشمنان ایستادگی کنند و پیش تازی نمایند , پس نشینی (عقب نشینی) در این ارتش , آموخته نمیشود چون سرباز , میداند که اگر از میدان بیرون رود , کشورش , خانواده اش و همگان را از دست خواهد داد و اینهاست که سرباز ایسرائلی را از دگر همتایانش جدا میسازد …….

שאול-מופז.jpg

سپهسالار پیشین , ارتشبد شائول موفاز که زاده ی اصفهان است

دانش آموزان کشور , پس از پایان دوران دبیرستان , وگزراندن یک دوران فرویش (تعطیلات) دو سه ماهه که بجهانگردی میپردازند …. وارد ارتش میشوند , هنگهای چطر باز و یگانهای تکاور جنگی و تیپهای زرهی و مهندسی , از پُر کار ترین های ارتش هستند و سربازان برای رفتن بچنین هنگها نام نویسی میکنند و میکوشند خود را به یگانهای جنگی برسانند چون وابستگی آنها بمیهنشان بسیار از دل و جان بر خاسته است ولی هزاران افسوس که دشمنان این کشور هیچگاه پی نبردند که خواسته ی مردم این کشور آشتی با همگان است و بیزاری از جنگ را میشود در میان آنها بروشنی دید …….

کمبود آب در کشور , نخستین همه کوشی را پس از بر پائی , بدنبال داشت , شمال کشور که با سوریه و لبنان مرز داشت , دارای چشمه های فراوان و دریاچه ای بزرگ بنام جلیله است که بیشتر آب کشور , از آنجا داده میشد که مهندسین کار شناس با کشیدن تونلی سر باز , آب دریاجه تا میانگین کشور سرازیر کردند و از آنجا با لو له کشی بسرتاسر خانه ها فرستادند , همان گونه که در نوشته های پیشین گفته شد , امروز با گسترش روز افزون کارخانه های ساخت آب شیرین از آب شور دریا , کشور ایسرائل بخود کفائی در آب دست یافته و نیازی بآب باران ندارد .

מטוס.jpg

هواپیمای خود ویژه (شخصی) ساخت اسرائیل

کشاورزان ایسرائل , با شیوه های ویژه ای که ببازار آوردند , بسیاری از کشورهای جهان را بشگفتی وا داشتند , روشهای مرغ داری و گاوداری و بویژه پرورش گاوهای شیرده , از کارهای نوینی بود که پس از بر پائی که ببازار آوردند, پرورش پرتقال و سیب و گُل , چنان پیروزمندانه بود که بر سر سفره ی بیشتر مردم گیتی , گُلهای زیبائی ایسرائلی نمایانگر شد , کارشناسان وارد , روز بروز با پدیده ای تازه همگان را بشگفتی وا میداشتند , پرورش پسته در بیابامهای نگب در جنوب , ساختن آب گرم کن با یاری از نیروی آفتاب , جهانگیر شد , برای نخستین بار توانستند بدنه ای از پیوند پلاستیک و چند پدیده ی شیمیائی دیگر بسازند و خود رو هائی را با بهای ارزان ببازار آورند …… سران ارتش چون همیشه نیاز به نو آوری داشتند , پس از سالها بر رسیهای ژرف , توانستند توانمند ترین زره پوش جهان را با نام مرکاوا برای ارتش بسازند که هیچ موشکی توان آسیب رسانی بآن را ندارد , نیروی هوائی نیز برای نخستین بار برنامه ای را برای ساخت شکاریهای لاوی پیاده کرد که وارد پروازهای جنگی شدند و شگفتی ببار آوردند .

מרכבה.jpg

زره پوش مرکابا ساخت اسرائیل

מטוס לוי.jpg

جنگنده های لاوی ساخت اسرائیل

در سالهای نخستین از بر پائی کشور , سران ایسرائل کوشیدند که با همسایگان خود بر سر میز رایزنی بنشینند و بیک آشتی همیشگی دست یابند ولی شوربختانه این آرزو بر آورده نشد , مردم , خسته شده اند و ستیزه جویان همیشه در میدان جنگ و بر پائی سوگ و بد اندیشی …. دمی نمی آسایند و بچنان ترفندهائی دست میزنند که اندیشه های اهریمنی ! در برابرشان هیچ است ……مردم , هرگز دست از شتاب برای رسیدن به بهروزی بر نداشته اند , شمار دانشگاه ها رو بفزونیست و شمار گروه های پژوهشی برای نو آوریهای جهانی و آفرین بر انگیز , در روند گستردگیست , در شهر خیفا بزرگترین و پیشرفته ترین بار انداز وبندر ایسرائل جای دارد که کشتیهای غول پیکر , میتوانند در کرانه هایش پهلو بزنند , یکی از بزرگترین و شناخته شده ترین داتشگاه های مهندسی , در حیفا بر پا شده که پروفسورهایش , نامدار گیتی هستند , در روشهای راه سازی , شیوه ای نو را پیاده کرده اند که شگفتی کار دانان را ببار آورده , لایه های آسفالت را با ابزارهای ویژه بر میدارند (آسفالت از قیر ساخته شده و هرگز ویژگیها ی چسبندگی را از دست نمیدهد !) و سپس بر آن آبسانی (آبسان پارسی بجای مایع تازی ) میافزایند و دو باره آسفالت را تازه و باز سازی شده بکار میگیرند !

پس از بر پائی کشور , کار شناسان بندر سازی , افزون بر بندر خیفا , دو بندر تازه , یکی در شهر اشدود و دیگری در نسا (جنوب) بنام ایلات ساختند که از نو ساز ترین و پیشرفته ترین بار انداز های خاور میانه بشمار می آیند , کار شناسان گردشگری جهانی , بر این باورند که جهانگردی و گردشگری , یکی از پولساز ترین روشها برای پیشرفت کشور است , بندر ایلات را با ساختن زیبا ترین مهمانسراها , چنان آراسته اند که امروز بیشتر شهروندان اروپا , در سرمای سخت زمستانی , بشهر گرمسیر ایلات می آیند و در این شهر زیبا روزهای خوشی را سپری کرده و با دلی خوش بکشورهای خود باز میگردند ,

אילת.jpg

یکی از مهمانسراها در شهر ایلات

این شیوه ی گردشگری , سران کشور را وادار کرده تا فرودگاه جهانی تازه ای را آماده کنند که در روند ساختمان است و بزروی در شهر کرانه ای ایلات آغاز بکار خواهد کرد .

در این ده سال پیش رو در دور افتاده ترین شهرهای ایسرائل , دانشگاه های پژوهشی ساخته شده که میکوشند جوانان را بادامه آموزش در پیرامون شهرهای خود وادار کنند , راه سازیهای روز افزون , شهرها و روستاها را بهم نزدیک تر کرده و میزان در آمد سرانه چنان بالاست که بیشتر مردم بالای دو خود رو در خانه ها دارند و بالای 3 میلیون خود رو در راه های ایسرائل در رفت و آمدند که برای کشوری با 8 میلیون شهروند بسیار زیاد است و سران کشور را وا میدارد که در ساختن راه های نو کوشاتر باشند .

גל מוביל.jpg

خود رو ساخت اسرائیل با دستگاهی برای شیرین کردن آب دریا , از این نمونه خود رو ها بکشورهای آفریقائی برای شیرین کردن آب دریا فرستاده شده

شهر تل آویو که شمار شهروندانش در روز , از مرز یک میلیون فراتر میرود , امروز با کمبود زمین روبرو شده و سازندگان کار دان کشور , با پیاده کردن آسمان خراشهای بالای 60 رده ساختمان , این شهر را چنان آراسته اند که با هونگ کنگ برابری میکند .

سال پیش , برای نخستین بار, کار ساختن راه زیر زمینی در استان تل آویو آغاز شد که 8 سال بدراز میکشد و در راستای آن , شهرهای بزرگ ایسرائل دارای راه نورد (قطار) زیر زمینی میشوند که خود از بزرگترین پروژه های ساختمانی برای بر پائی راه نورد بشمار میآید ,یک دستگاه غول پیکر در 40 متری زیر زمین کار میکند و راه نوردی به ستبر (قطر) یا کلفتی 12 متر را با بتن میسازد و پیش میرود ( دستگاه میتواند راه نورد را بسازد و راه آهن را در آن کار سازی کند و آرام آرام پیش برود و شهرها را بهم بپیوندد) , مردم ایسرائل از داده های کشور برای پیروزی و بهروزی روز افزونشان آگاهمندند و بر این باور باژ (مالیات) میپردازند و آنهم چه باژهای سر سام آوری! , چه برای پایداری ارتش پدافندی و چه پرداخت باژ برای پیشرفتهای روز افزون کشور که گاه از مرز 48 در سد (ص) فرا میرود و ایسرائل را در میان 10 کشور بالاترین پرداخت کنندگان باژ در گیتی میرساند …….

دو باره و چند باره این پرسش را با شما خوانندگان گرامی در میان می نهم : آیا مردم چنین کشور پیشرفته ای , خواهان جنگ هستند !؟ و پاسخ را بفرزانگان میسپارم .

زنان در کشور ایسرائل از ویژگیهای زیادی بر خوردارند , مردم , یکسان برای اداره ی زندگی کار میکنند , چه زن و چه مرد , پایان نامه های دانشگاهی , برای زنان و مردان یکسان است و در بازار های کار یابی , گاهی زنان به پیشرفتهای آفرین بر انگیز تری دست می یابند , برای نمونه , سرپرست بزرگترین بانک ایسرائل یک زن است ! سرپرست دانشگاه بن گوریون نیز یک بانوی میان سال است بنام پروفسور ربکا کارمی است , زنان , در ارتش نیز بسیار تلاشمند هستند

מירי רגב.jpg

سرتیپ میری رگو سخنگوی پیشین ارتش اسرائیل ووزیر هنر

و فرهنگ در دولت کنونی

و دختران ایسرائلی دو سال و نیم بزیر پرچم فراخوانده میشوند و پسران 3 سال ولی همانگونه که یاد آوری شد , پس از پایان دوران سربازی , همگان تا 55 سالگی , هر سال میان یک ماه تا 40 روز بسربازی فرا خوانده میشوند , زنان در ارتش , تا نشان سر لشگری نیز پیش رفته اند که برای نخستین بار یک افسر زن در ارتش بنام سردار اورنا بفرماندهی پدافندی پشت میدان جنگ که کار بسیار پیچیده ایست بر گزیده شد ,

אלופה בצהל.jpg

سرلشکر اورنا , نخستین زنی که باین نشان دست یافت

یکی از زنان ایسرائل بنام میری رگو که امروز وزیر کابینه ی بنیامین نتانیاهو است , در دوران سربازی بنشان سرتیپی دست یافت ودر سال 2005 سخنگوی ارتش پدافندی ایسرائل بود و امروز وزیر رسیدگی به کانونهای ورزشی و فرهنگی در کشور می باشد .

Rivka_Carmi_301108_087.jpg

پروفسور زبکا کارمی: سر پرست دانشگاه

بن گوریون در شهر بئر شبا در جنوب کشور

کم و بیش , شما را بگونه ای چکیده با مردم کشور ایسرائل آشنا کردم , در همین روز های سختی که مردم جنگ زده ی سوریه سپری میکنند و دژخیمان داعش با رفتار دد اندیشانه ی خود دمار از روزگار این مردم در آورده اند , افسران ارتش ایسرائل , پروانه میدهند تا زخمیهای میدان جنگ را بایسرائل بیاورند تا درمان یابند و بکشور خود باز گردند .

در پایان , یاد آور شوم که این مردم توانمند , با این کشور کوچک , شاید از وابسته ترین مردم جهان به آشتی و زندگی در آمیخته با مهر و دوستی با همسایگانشان باشند .

پایان

پاسخی بگذارید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: