چگونه یک رژیم میتواند فرهنگ علوم سیاسی را در خود جای دهد ؟

بخش دوم

دکتر روزبه آذربرزین

به دنباله مواد سی گانه اعلامیه حقوق بشر در ارتباط با عقب مانده ترین رژیم عالم ادامه میدهم .

ماده 11- هر متهم به بزه کاری بی گناه محسوب میشود تا وقتی که گناه او در دادگاهی صالح با وکیل مدافع ثابت شود .

در نظام جمهوری اسلامی ، می کشند و میگویند اگر کناهکار بود که بسزای عملش رسید و اگر بیگناه بود که به بهشت میرود !! در این چهل سال هزاران پرونده را میتوان بازگو کرد که در آن فرد را به محض دستگیری یا کشته و یا به زندان انداخته اند و شکنجه داده اند تا در آینده وضع اورا مشخص کنند . در تابستان 67 ، رژیم خون ریز جمهوری اسلامی در محاکماتی که ظرف دو دقیقه انجام شد دست به نسل کشی زده و بیش از پنجهزار دگر اندیش را به طناب دار سپرد .

ماده 12 – در زندگی خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامت و مکاتبات هیچکس نباید مداخله کرد !!!

قابل توجه کسانیکه این ماده قانون را نوشته اند ، باید اشاره کنم که ما در سرزمین اسلام زده ی ایران زندگی می کنیم که حتی گردش کردنمان در پارک هم خطرناک است .

ماده 13 – هر کس حق دارد در داخل کشور آزادانه رفت و آمد کند و محل اقامت خود را انتخاب کند . هر کس حق دارد هر کشور و منجمله کشور خود را ترک کرده ، قبول تابعیت کشور دیگری را قبول و در ضمن بتواند آزادانه به کشور خودش رفت و آمد کند .

در نظام جمهوری اسلامی اینکار با ریسک بزرگی همراه است . امکان دستگیری و بر چسب جاسوس بسیار است .

ماده 14 – هر کس حق دارد در برابر تعقیب ، شکنجه و آزار به کشور دیگری پناهنده شود .

جمهوری اسلامی این حق را به شما داده ولی در کشوری که بشما پناه داده با اعزام تروریست شما را می کشد . لطفا به پرونده قتل های زنجیره ای خارج از کشور نگاهی بیندازید .

ماده 15 – هرکس حق دارد که دارای تابعیت دوگانه باشد .

ماده 16 – زنان و مردان بالغ حق دارند بدون هیچگونه محدودیت از نظر نژاد ، ملیت ، تابعیت و یا مذهب ، با همدیگر پیوند زناشوئی به بندند ! ازدواج باید با زضایت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود . خانواده رکن اساسی جامعه بود و باید مورد حمایت دولت قرار گیرد .

راجع به نقض این قانون توسط جمهوری اسلامی میتوان یک کتاب نوشت و در آن به اجبار واداشتن دختران خردسال برای همسری با پدر بزرگ خود ، محدودیت های مذهبی ، نژادی و تابعیتی و پایمال کردن و پاره کردن پیوند های خانوادگی اشاره داشت . میتوان به قتل های ناموسی پرداخت که همواره مورد حمایت رژیم بوده و پدر و یا برادر قاتل که بر اثر یک ظن ساده دختر و یا خواهر خود را کشته اند و آزادانه در پناه قانون بربرگونه اسلامی زندگی می کنند ، اشاره داشت . به تشویق های خمینی وژن باید پرداخت که چگونه بچه ها را به جاسوسی از والدین و خواهران و برادران خود تشویق کرده بود .

ماده 17 – حق مالکیت از آن شهروندان هر کشور است . کسی را نمیتوان از حق مالکیت محروم کرد .

ماده 18 – هر کس حق دارد از آزادی فکر !! ، وجدان !!، و مذهب !! بهره مند شود . این آزادی شامل تغییر مذهب هم میشود !!

پرداختن به این ماده قانون را ندیده گرفته ، چون در نظام آخوندی با آن کاملا بیگانه ایم .

ماده 19 – هرکس حق آزادی عقیده و بیان را دارد !!.

میتوان آزادانه عقیده و بیان خود را بگوید ، ولی نظام آخوندی در پاسخ به ابراز عقیده و بیان شما واکنش نشان داده و شما را به زندان و چه بسا به چوبه دار می سپارد .

ماده 20 – هرکس حق دارد که مجامع و جمعیت و سازمان و حزب تشکیل دهد !!!!!!! . هیچ کسی را نمی توان به اجبار در اجتماعی شرکت داد !!

در جمهوری اسلامی ، ما یک حزب بیشتر نداریم و آن حزب الله است .

ماده 21 – هر کس حق دارد در اداره ی کشورش شرکت جوید .

البته در نظام ولایت فقیه و خلیفه گری اسلامی ، یک تن بجای هشتاد میلیون تصمیم می گیرد .

ماده 22- تمامی مردم حق داشتن امنیت اجتماعی را داشته که لازمه مقام رشد آزادانه ی شخصیت او در آن جامعه است !!!!!!

ماده 23 – هر کس حق دارد کار کند !! کار خود را آزادانه انتخاب کند !! همه حق دارند بدون هیچگونه تبعیض در مقابل کار مساوی اجرت مساوی دریافت کنند !!

حقوق عقب افتاده چند ماهه ی کارگران ، بیکاری و محدودیت انتخاب شغل توسط بانوان ، عواملی هستند که به این ماده قانون دهن کجی می کنند .

ماده 24 – هرکس حق استراحت و فراغت و تفریح دارد !!!!

البته در نظام آخوندی تفریح را با 74 ضربه شلاق همراه کرده تا مزه شیرین دریا رفتن ، آنهم در دو بخش جداگانه یادمان نرود .

ماده 25 – هر کس حق دارد سطح زندگی و سلامت و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک و مسکن و مراقبت های پزشکی تامین کند . باید قانون تامین اجتماعی از فرد به هنگام بیماری ، پیری ، بیکاری حمایت کند !! دولت باید از مادران و نوزادان آنها حمایت کند !!

در مورد این ماده قانون ، مشکلات کوچکی چون تورم کمر شکن ، گرانی سرسام آور مسکن ، بی داروئی ، بیکاری و… وجود دارد

ماده 26 – هر کس حق دارد از آموزش و پرورش بهره مند شود !!!

در ایران اسلام زده بیش از شش میلیون کودک بخاطر فقر از تحصیل محرومند .در کپر درس خواندن ، کلاس های درس یخ زده و بدون بخاری و نبود معلم و کتاب در بیرنگ کردن این ماده قانون حضور مستمر دارند .

ماده 27- هرکس حق دارد در زندگی فرهنگی جامعه شرکت کند !!! اگر در راستای تازی پرستی و فرهنگ زمخت عرب قدمی بر داشتید که خوب ، ولی اگر دلبستگی خود را به فرهنگ ملی کشورمان ابراز دارید ، بجرم ملی گرائی تنبیه خواهید شد . در این ماده قانون ، حفظ آثار باستانی از موارد ضروری است !!! حال اگر نظامی اشغالگر سعی بر نابودی فرهنگ و آثار باستانی بکند تکلیف چیست ؟

ماده 28 – هر کس حق دارد ، نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماعی و بین المللی ، تمامی حقوقی را که در این اعلامیه به او داده اند ، تضمین کند !!!!

ماده 29 – هرکس در اجرای حقوق و استفاده از آزادیها ی خود تابع محدودیتی هائی است که قانون مشخص کرده است .

خوشبختانه ، اسلام چیزی به نام آزادی به هیچکس نمیدهد که برای آن محدودیتی قائل شود .

ماده 30 – هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی و یا جمعیتی و یا فردی باشد !!!!

در این مورد ، اسلام با قانون بر بر گونه ی خود ، اجازه تفسیر را به هیچ کس نمیدهد .

اکسپانسیونیسم : این واژه به معنی توسعه طلبی است . از روز نخستی که جمهوری اسلامی پا گرفت ، توسعه طلبی آن در قالب صدور انقلاب منطقه را به آشوب کشید . دخالت های خمینی در اوضاع عراق به منظور بسط شیعه موجب جنگ هشت ساله بین دو کشور گردید . تاسیس حزب الله لبنان توسط آخوند محتشمی و به دستور روح الله خمینی گام بعدی توسعه طلبی نظام بود . شاخه برون مرزی سپاه پاسداران ( قدس ) با سر کردگی گنده لات قاسم سلیمانی در همین راستا بوده و هست .

اگزیستانسیالیسم : مکتب وجودی که در آن انسانیت ، قانونگزاری و احساس مسئولیت حرف اول را زده و مقدم بر ماهیت است . قدر مسلم این مکتب در ایران اسلام زده ی ما جائی ندارد .

اگوئیسم : به معنی خود پرستی و خود خواهی . مکتبی که رهبر جمهوری اسلامی آنرا یگانه روش برای ادامه رمامداری حکومت مطلقه خود تشخیص داده است .

ابولیسیونیسم : الغاء بردگی که در اسلام همواره با آن می جنگند . شرم آور است که در هزاره سوم مسلمانانی چون داعش در بازار برده می فروشند . امروزه در جمهوری اسلامی با نام های مختلف به بردگی و برده فروشی ادامه داده که نمونه داخلی آن دایر کردن فاحشه خانه حضرتی در مشهد و فروش دختران جوان به عربهای زنباره کشور های حاشیه خلیج فارس است.

امپریالیسم : به معنی امپراتوری و استعمار طلبی . بهترین واژه ای که که سران جمهوری اسلامی ، چهل سال است که با آن سر مردم را گرم کرده اند . این شیوه ( امپریالیسم ) از اواخر سده 19 در جهان در باره ی کشورهائی بکار رفت که برای به چنگ آوردن منابع مادی و انسانی کشور های عقب مانده و جهان سومی آسیائی – افریقائی و آمریکای جنوبی به تلاش پرداختند .

امپریالیسم دارای ویژه گی های زیر است :

تمرکز سرمایه و تولید انحصاری در دست سرمایه داران

ظهور سرمایه های بانکی در کنار سرمایه های صنعتی

سرازیر کردن سرمایه بجای کالا در کشورهای عقب مانده با کادر فنی اعزامی .

تشکیل کارتل های سرمایه داری برای ثابت نگهداشتن بهای جنس ، تراست ها و کنسرسیوم ها که اقتصاد جهانی را بین خود تقسیم می کنند .

امپریالیسم به کمک سیاست های مختلف و خرید سران کشور ها با بستن پیمانهای بی اساس نظامی و کمک و قرضه و مداخلات بی جا ، سعی می کند تا دولت های ضعیف را مطیع و رام خود سازد . امروزه شوروی به عنوان امپریالیسم شرق با کشور اسلام زده ی ما چنین می کند .

امپریسم :اصول تجربی . در این مکتب هر گونه معلومات و شناسائی انسانی بخاطر تجربه و مشاهده عینی حاصل میشود . مردم ایران با این مکتب سالهای نوری فاصله دارند . از پانصد سال پیش نقش ویرانگر آخوند را در کشورشان دیده و تجربه کرده اند ولی باز فریب خورده و سال 57 خمینی وژن را روی دست گرفته و راه ویرانی مملکت را نشان او میدهند .

امورالیسم :نفی اصول اخلاقی . بجرات میتوان گفت که جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین کشورهای جهان برای مردود شمردن سجایای اخلاقی و نفی شرف و فضیلت است . بیرحمی و شقاوت ، جور و ستم و دور کردن مردم از پاکی، مهربانی ، عطوفت و سالم زیستن سر لوحه کار سران رژیم است . بر اساس امورالیسم ، جمهوری اسلامی کشوری ساخته است که در آن دزدی ، اختلاس ، فحشاء ، خیانت و اعتیاد بیداد می کند .

انترناسیونالیسم : انتر ناسیونالیست ها در مخالفت با ناسیونالیسم ، خواهان یک دولت بزرگ جهانی هستند . از جمهوری اسلامی میتوان به عنوان انترناسیونالیسم ، البته فرم اسلامی آن یاد برد . تفاوت جمهوری اسلامی با انترناسیونالیسم واقعی این است که جمهوری اسلامی از شکم مردم خود میزند تا شکم مسلمانان عرب و افریقائی را پر کند .

مکتب انترناسیونالیسم ، پس از جنگ جهانی اول در سال 1919 میلادی پا گرفت ، ایده لوژی مارکسیسم ، اولین کنگره انترناسیو نالیسم کارگری جهان را تحکیم بخشید . اولین جامعه بین المللی کارگری در انگلستان به کمک مارکس و انگلس تشکیل شد . انترناسیونالیسم دوم در فرانسه شکل گرفت و به مدت شش سال دوام داشت . پس از مرگ انگلس ، همه چیز فراموش شد . امروزه کمتر کشوری را میتوان یافت که تمایل خود را بسوی انترناسیونالیسم ابراز دارد . البته شکل اسلامی انترناسیونالیسم مذهبی که کاملا من در آوردی آخوند هاست ، مجزا است .

اندیویدوآلیسم : از جمهوری اسلامی و نظام خلیفه گری آن بعنوان فرد گرا ترین حکومت جهان باید نام برد که تمام اختیارات از آن سید علی خامنه ای است .در نظام آخوندی بر خور داری طبقه عمامه بسر بر کلیه منافع جمعی ارج است .اندیویدوآلیسم جزو خصیصه های ذاتی خرده بورژاهاست . اندیویدوآلیسم درست نقطه مخالف سوسیالیسم عمل می کند .

انقلاب یا رولوشن : انقلاب یک نوع تحول ناگهانی کیفی و شدیدی است که در اوضاع و احوال یک جامعه بوجود می آِید و بر اثر آن حکومت گذشته با کلیه شرایط و نظام کهنه و فرسوده به یک نظام و شیوه نو و مترقی اجتماعی تبدیل میشود ! اگر تعریف انقلاب را آنطوریکه ذکر شد با انقلاب سال 57 ایران مقایسه کنیم ، بهتر است بجای این واژه در مورد ایران فتنه خمینی را جایگرین کنیم . فتنه ای که ایران را به صدر اسلام برد . فتنه ای که نظام مترقی زمان شاه را به سد ها سال پیش پرتاب کرد . انقلابی که میلیونها تن بر اثر شکم سیری در آن خودکشی کردند .

انکیزیسیون : تفتیش عقاید در سده دوازده میلادی در اروپا جهت از بین بردن مخالفان مذهبی به وجود آمد و پس از هشت سده ، شکل مخوف آنرا در ایران اسلام زده شاهدیم . جمهوری اسلامی برای نشان دادن قدرت سیاسی خود ، تمامی مخالفان خود را کشته و حتی به سنی ها رحم نکرده و بهائی ها می کشد . اگر در سده دوازده انکیزیسیون صرفا برای از بین بردن مخالفان مذهبی بود . جمهوری اسلامی شکل کامل و همه جانبه ی آنرا اعمال می کند . دگر اندیش برای جمهوری اسلامی خطرناک است و باید از بین برود . تفتیش عقاید در جمهوری اسلامی وسیله ای است در دست آخوند ها که ثروت اندوزی کنند ، به چپاول وغارت مال مردم و منابع ملی بپردازند ، محیطی مملو از ترس و وحشت برای مردم فراهم کنند که یک نمونه آن آتش به اختیار بسیجی ها و نیروهای امر به معروف و نهی از منکر است . اگر در سده هجده این روش وحشیگری در اروپا اهمیت خود را از دست داد ، ولی امروز در جمهوری اسلامی با شدت دنبال میشود .

اوانتوریسم : مکتب ماجراجوئی . در سیاست به روشی گفته میشود که افراد بدون در نظر گرفتن موقعیت و شرایط وضع جامعه به یک سلسله اقدامات مضر سیاسی و اجتماعی دست میزنند و با عمل خود آزادی و استقلال کشور را در معرض خطر قرار میدهند . آیا میشود از جمهوری اسلامی به عنوان اوانتوریسم نام برد ؟ قدر مسلم ، بلی . خواب سلاح های اتمی و کشتار همگانی و ماجراجوئی های سید علی خامنه ای و گنده لات قاسم سلیمانی ، نهایتا به نابودی جمهوری اسلامی منجر میشود . سید علی خامنه ای باید کمی تفکر کند و بیندیشد که او برتر از هیتلر و موسولینی نبوده و نیست .

اوپک : سازمان کشور های صادر کننده نفت . این سازمان در سال 1961 میلادی در کاراکاس پایتخت ونزوئلا با حضور ایران ، عراق ، قطر ، کویت ، عربستان و ونزوئلا تشکیل شد . بعد ها ، اندونزی ، ابو ظبی ، لیبی و نیجریه هم به آن پیوستند . ایران در زمان شاه فقید ، صدر نشین این سازمان بود و در زمان سردمداری ملایان ، عضوی است که به بازی گرفته نمی شود .

اولتیماتوم :تصمیم غیر قابل تجدید نظر است که سالها است جمهوری اسلامی آنرا دریافته و هم چنان به ترکتازی های خود ادامه میدهد . التیماتوم میتواند با خود مصیبت جنگ را بیآورد . هر چند جنگ از دید رهبرو بنیانگذارعقب مانده رژیم ملایان ، نعمت است !

اولو سیو نیسم : بجرات جمهوری اسلامی که بزرگترین عامل اشاعه خرافات در بین مردم ایران است به عنوان دشمن قسم خورده اولو سیونیسم شناخته میشود . اولوسیونیسم به معنی اعتقاد به اصول تکامل است . زمانیکه رژیمی در کتب درسی ، درس تکامل را حذف کند و هیچ اعتقادی نداشته باشد که تمام موجودات جهان یک سلسله از تکامل را طی کرده و در حال تحول و پیشرفت هستند ، حاصلی جز برگشت به دوران پارینه سنگی ندارد . به غیر از جمهوری اسلامی و جبر اندیشی آن ، مارکسیت ها هم با اولو سیونیسم مخالفند . مارکسیت ها اعتقاد دارند که اولوسیونیست ها می خواهند تحولات اجتماعی را به طریق صلح و سازش فراهم سازند تا منافع طبقاتی آنها حفظ شود .

اومانیسم : انساندوستی . مکتبی که ضدیت با آن در تار و پود جمهوری اسلامی نهادینه شده . این مکتب در سده چهاردهم و شانزدهم میلادی بصورت یک جنبش ادبی – اجتماعی در اروپا ظاهر شد که هدفش مبارزه با مذهب و فئودالیسم بود . امروزه نشانی از این مکتب دیده نمی شود .

ایده آلیسم : خیال پرستی و انکار وجود خارجی اشیاء . هدف پرستی یا مکتب تصور که در آن درک واقعی اشیاء در زمانهای واحد برای مردم متفاوت است و قضاوت اشخاص در مورد موجودات فرق می کند . پرداختن به امام زمان و انداختن مسئولیت به گردن این موجود موهوم ، خیال پرستی رندانه ای است که آخوند شیاد برای بهره برداری های مالی و باز نگهداشتن دکان دین از آن سود می جوید . اولین شکل ایده آلیسم در ادیان آمده است و شارلاتان های مذهبی روح را خالق مغز و ماده. و مغز و ماده را مخلوق پندار ها میدانند . ایده آلیست های فلسفی ، روح را اصیل ترین و مقدم ترین عنصر مادی جهان میدانند .

ایرراسیونالیسم : مکتب غیر عقلی .این فلسفه که در سده نوزدهم پا گرفته مخالف هر گونه اصالت عقلی و قوانین مربوط به آن هستند . بنابراین جمهوری اسلامی در این رده قرار میگیرد .

ایزولاسیونیسم : عدم دخالت در امور سایر کشورها . از جمهوری اسلامی به عنوان دشمن ایزولاسیونیسم باید یاد کرد . رژیمی که هنوز جا نیفتاده بود ، به فکر صدور انقلاب ویرانگر خود بود . دخالت در امور عراق باعث وقوع جنگ خانمانسوز بین ایران و عراق گردید .

آمریکا پس از جنگ جهانی اول ، پیرو این مکتب بود که پس از جنگ تغییر رویه داده و بخاطر تامین منافع خود در امور سیاسی و اقتصادی ، ایزو لاسیونیسم را کنار گذاشت .

باکونی نیسم : نام مکتب سیاسی مربوط به باکونین ، نویسنده و آنارشیست روسی است که سالها پیش ، پیشوائی حزب آنارشیستی اروپا را به عهده داشت .البته جمهوری اسلامی موافق هرج و مرج و آنارشیست میباشد و قانون مندی در نظام آخوندی ، یعنی مرگ رژیم ، ولی مخالف افکار باکونین است ، چون این نویسنده در کتاب خدا و دولت ، پنبه تمام ادیان را زده و عقیده او مبنی بر انکار خدا روز به روز طرفداران بسیاری پیدا می کند .

باندیتیسم : بدون تردید ، جمهوری اسلامی را میتوان رهبر سیستم راهزنی و چپاول شناخت. رژیمی که به مردم خود رحم نکرده و در راستای غارت و چپاول قدم بر میدارد . اکثر آخوند ها طرفدار این مکتب هستند و این آموزش به آقا زاده های آنها نیز سرایت کرده است .

بایکوت : تحریم معاملات . سالها است که مردم ایران بخاطر سیاست های تشنج آفرینی و سلطه طلبی ملایان با این واژه آشنا هستند . اصطلاح بایکوت در اصل از اسم یک افسر انگلیسی بنام بایکوت اقتباس شده که در اختلافات بین انگلیس با ایرلند ، به نفع استقلال ایرلند از راه تحریم کالا به مبارزات ملی بر خاست . امروزه آمریکا و متحدان اروپائی آن تحریم روابط اقتصادی را علیه جمهوری اسلامی بخاطر بلند پروازی های اتمی به اجرا گذاشته اند .

بحران اقتصادی : چهل سال است که جمهوری اسلامی با بحران اقتصادی مواجه است . وقتی رهبر عقب مانده ای چون خمینی ، اقتصاد را مال خر قلمداد کند ، بحران اقتصادی اجتناب ناپذیر است . بحران اقتصادی با توقف کار و تولید و تورم کمر شکن همواره در جمهوری اسلامی حضور دائمی داشته است . بیکاری فزاینده از دیگر عوامل بحران اقتصادی است . امروز مردم ایران بخاطر بحران اقتصادی توام با چپاول دولتمردان رژیم به خاکستر نشینی افتاده اند .

بربریسم : جمهوری اسلامی به معنای تام کلمه نمونه بارز یک سیستم بربر گونه بوده که کوچکترین بوئی از تمدن نبرده است . اعمال قوانین قرون وسطائی قطع اندام ، در آوردن چشم و سنگسار را تنها در سیستم بربریت اسلامی باید جست .

برده داری : برده داری که در اسلام بصورت جدی بدان اشاره شده نخستین صورت بندی اجتماعی و اقتصادی جهان است که در آن بهره کشی فرد از فرد مطرح است . این بهره کشی میتواند از نظر کار باشد و یا از نظر سکس . جمهوری اسلامی با دو شیوه ظالمانه و غیر انسانی در صادرات سکس در داخل ایران برای عربهای عراقی که به زیارت قبر رضا به مشهد میروند و فروش دختران و زنان ایرانی به شیخ نشین های حاشیه خلیج فارس ، عمل می کند .در جمهوری اسلامی بخاطر فقر فزاینده مردم ، برده داری بدون ذکر نام آن اعمال میشود .

برکلیانیسم : این مکتب منسوب به برکلی فیلسوف انگلیسی است که باورش این بود که اشیاء وجود خارجی ندارند !! آنچه افراد در خارج از ذهن خود برای آن ارزش وجودی قائل هستند ، جزئی از مجموعه تصورات ذهنی است . وجود اشیاء و جهان خارج در ذهن ما ، جهان مادی نیست ، بلکه علت آن امر نفسانی و مربوط به مشیت الهی است .

جمهوری اسلامی را باید تابعی از این فرضیه دانست .

برگسونیسم : مکتب فلسفی منسوب به برگسون عضو آکادمی فرانسه که فلسفه او بر روی جهان بینی درونی استوار است . او عقیده دارد که افراد هر چه از آلایش های دنیوی دور باشند بر اثر درون بینی و رسیدن به هدف کامیابترند . نمیدانم اگر برگسون زنده بود و دستار بندان مفت خور ما را می دید که آخرت را به مردم اسلام زده ی ایران می فروشند تا با آن دنیا را بخرند ، چه می گفت ؟

بلانکیسم : بانی این مکتب ، پارتیزان مشهور فرانسوی لوئی بلانکی و از سوسیالیست های بزرگ فرانسوی است .او باور داشت که به کمک پارتیزان ها میتوان تحولی بنیادی در جامعه به وجود آورد ، موجب سقوط رژیمی و به دست گرفتن قدرت شد . او به مدت 40 سال از عمر 60 ساله مبارزه اش را در زندان گذراند . او اعتقاد داشت به کمک عده ای از انقلابیون و بدون مشارکت توده ها ، رژیمی را به زانو در آورد . تا امروز اگر مبارزان داخل کشور به راه لوئی رفته بودند ، نه نامی از جمهوری اسلامی بود و نه نشانی از اسلام .

بلوکه : محاصره از راه دریا . جمهوری اسلامی سعی دارد که با حرکت کشتی های حامل نفت خام از تنگه هرمز ، انتقال نفت به جهان را مختل کند . توقیف کشتی ها و حمله به آنها در این معقوله می گنجد .

بنت هامیسم : فلسفه آزادی فوق العاده بشر که نه در اسلام جائی دارد و نه در جمهوری اسلامی . بنت هامیست ها طرفداران جدی آزادی فکر و منطق ، عمل و حمایت از اصالت فردی میباشند .

بورژوازی : بطور کلی بورژوازی به طبقه سرمایه دار ، تاجر و کاسب که با آسایش و رفاه زندگی می کنند ، اطلاق میشود . این واژه در ایران تغییر یافته و به مفت خور هائی بنام ملا که از رفاه تام بر خوردارند و در دکان خود تنها دروغ می فروشند گفته میشود .

ادامه دارد

پاسخی بگذارید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: