Tag: اساتیر ایران

زمین

زمین هومر آبرامیان اهورا مزدا خدای بزرگی است که این زمین آفرید، که آن آسمان آفرید ، که مردم آفرید و شادی را برای مردم آفرید.  {شاهنشاه داریوش بزرگ، سنگ…

کاوه آهنگر

هومر آبرامیان تندیس کاوه ی آهنگر در شهر اسپهان داستان چگونگی خروشِ سرنوشت ساز کاوه ی آهنگر برضحاک ماردوش (که بزرگترین دشمنِ جان در فرهنگ ایران شناخته می شود) یکی از…