Tag: شاهین نژاد

دین فردوسی

دین فردوسی شاهنامه، حماسه ی ملی ایرانیان و اثری کاملا عرفی است از: شاهین نژاد پژوهشگر تاریخ ایران آیا فردوسی یک مسلمان شیعه است؟ فردوسی بزرگتر از آن است که بشود به…