Tag: همایون ابراهیمی

یداله بهزاد

یداله بهزاد از سخن سرایان نامدار کرمانشاه گرد آورنده و نویسنده : همایون ابراهیمی یدالله بهزاد زاده بهمن ۱۳۰۴ خورشیدی درگذشت : فروردین ۱۳۸۶ خورشیدی یداله ایوانی ( بهزاد) فرزند…