Tag: کارنامک(تاریخ)

چگونه دین بازی ما ایرانیان ،دنیا را در خرافه فرو برد – بخش سیزدهم

چگونه دین بازی ما ایرانیان ،دنیا را در خرافه فرو برد بخش سیزدهم دکتر روزبه آذر برزین نادرشاه افشارپس از58 روزتوقف دردهلی باکاروانی ازغنائم تاراج کرده بسوی ایران حرکت کرد.نادرتنها…

رنسانس فرهنگی از تئوری تا واقعیت – گفت و شنود اسداله علیمحمدی با میرزا آقا عسگری ‌مانی

  رنسانس فرهنگی ‌از تئوری ‌تا  واقعیت میرزاآقا عسگری ‌مانی پرسش:بر پیشانی ‌سایت رادیو مانی ‌نوشته‌ شده: «رادیو مانی، صدای‌ نوزایی‌ فرهنگی ‌ایران»  یا همان رنسانس فرهنگی.  ویژگی‌های ‌اساسی‌ این…

دهم اسفند – روز مردم سالاری در ایران و بنیادگذاری مِهستان

دهم اسفند – روز مردم سالاری در ایران و بنیادگذاری مِهستان «هومر آبرامیان» مهرداد یکم اشکانیان در شاهنامه کنون ای  سراینده فرتُوت مَرد      سوی گاه  اشکانیان  باز گرد چه گفت اندرین نامه…

رادمان پورماهک

رادمان پور ماهک  (یعقوب لیث صفار) هومر آبرامیان تندیس با شکوه رادمان پورماهک در شهرباستانی دزفول رادمان پورماهک نامور به [یعقوب لیث صفار]  رویگرزاده یی از مردم سیستان بود که…